Ieri dimineață, la CJ Extraordinară centrată pe drumuri


• președintele Rădulescu a sunat adunarea pentru mai multe puncte de investiții în rețeaua de drumuri
Legislativul județului s-a reunit ieri dimineață în regim extraordinar pentru o listă de proiecte de hotărâri care au avut în prim plan investițiile în infrastructura rutieră a Vâlcii: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice faza: studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 678 limita județul Olt – Drăgoești – Casa Veche – Drăgioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu – Ruda – Bârsești -Barza – Budești (DN7), județul Vâlcea”, Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 678 limita județul Olt – Drăgoești – Casa Veche – Drăgioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu – Ruda – Bârsești – Barza – Budești (DN7), județul Vâlcea“ și a cheltuielilor legate de proiect, Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Modernizare DJ 678 limita județul Olt – Drăgoești – Casa Veche – Drăgioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu – Ruda – Bârsești – Barza – Budești (DN7), județul Vâlcea“, Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.103/1999 privind Însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice faza: studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 703G Jiblea – Sălătrucel – Berislăvești – Robaia – limita județul Argeș“, județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizare DJ 703G Jiblea – Sălătrucel – Berislăvești – Robaia – limita județul Argeș“ și a cheltuielilor legate de proiect, Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Modernizare DJ 703G Jiblea – Sălătrucel – Berislăvești – Robaia – limită județul Argeș“.