Final de proiect în domeniul Educației Adulților „Education Continuum (EduC)” „Cofinanțat din Programul Erasmus+ al Uniunii Europene”