Fără plata per capita şi naveta plătită de Minister


• sunt o parte dintre solicitările sindicaliştilor din Învăţământ

Nu doar directorii unităţilor de învă­ţământ solicită modificarea le­gii educaţiei, ci şi sindicaliştii. Mem­bri Federaţiei Sindicale Spiru Haret solicită renunţarea la plata per capita a cadrelor didactice, decon­ta­rea navetei de către ministerul de resort, dar şi reducerea normei di­dactice cu 2 ore. Cum s-a constatat că numărul elevilor scade de la an la an, profesorii vor să se renunţe la plata per capita, fiind, bineînţeles, în defavoarea lor. O altă propunere a sindicaliştilor vizează acordarea gradaţiilor de merit şi personalului auxiliar din învăţământ. Se mai so­licită degrevarea de post a direc­to­rilor de grădiniţe şi decontarea na­vetei de către Ministerul Educaţiei.