Facilităţi fiscale pentru operatorii economici


finante_sediuÎn contextul măsurilor stabilite de Guvernul României pentru diminuarea poverii fiscale a contribuabilului se încadrează şi încurajarea plăţii voluntare a obligaţiilor fiscale restante prin acordarea unor facilităţi. Astfel, prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, s-au adoptat măsuri în favoarea contribuabililor care înregistrează obligaţii restante la 31 august 2011:

– anularea penalităţilor de întârziere, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 31 decembrie 2011.

– reducerea cu 50% a penalităţilor de întârziere dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 30 iunie 2012.

Aceste măsuri se vor aplica în mod corespunzător şi pentru o cotă de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligaţiilor fiscale stinse prin plată sau compensare.

Metodologia de aplicare a acestor prevederi este în curs de elaborare, urmând a fi aprobată prin ordin al ministrului Finanţelor Publice.