Ești țăran și vrei bani europeni? Grijă mare la cazier!


Agenția pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) recomandă solicitanţilor Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) să acorde o atenţie sporită la întocmirea documentaţiei obligatorii pentru depunerea cererilor de finanţare în sesiunile care vor fi lansate anul aceasta.
Prin urmare, în cazierul judiciar al reprezentantului legal nu trebuie să apară infracţiuni de natură economică sau cu implicaţii economice, acestea fiind cele care afectează patrimoniul unei persoane fizice sau juridice, publice ori private.
Trebuie menționat că în principal Codul Penal con­ține reglementări privitoare la activitățile economice, comer­ciale și financiare care se desfășoară și a căror existenta și dezvoltare lezează economia națională, împiedică activitatea agen­ților economici, prejudiciază interesele economice ale populației. De asemenea, se regăsesc astfel de norme cu caracter penal și în legi speciale, precum: Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie; Legea nr. 31/1990 privind societăţile, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, Codul vamal, Codul Fiscal și de procedură Fiscală, Codul Silvic, legislație bancară și alte legi specifice domeniilor de activitate.
Fiecare cazier judiciar este supus unei analize foarte atente efectuate de către experții AFIR, în funcție de articolele legale înscrise.
Informații oferite de Alina Păunoiu, director OJFIR.