DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA – ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE


DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA prin SC RALICRI COM SRL Craiova,  titular al proiectului „Imbunatatire grad de continuitate prin buclarea LEA MT Jiblea UHE Daesti cu LEA MT Valcea Nord-Calimanesti”, propus a fi realizat in oras Calimanesti si comuna Bujoreni, jud. Valcea anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Valcea in cadrul procedurii de avaluare a impactuluin asupara mediului.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, județul Vâlcea în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmvl.anpm.ro
  2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea