Cu ajutorul fondurilor europene,
PRIMĂRIA BUJORENI A OFERIT FINANȚARE nerambursabilă pentru 12 tineri antreprenori


Proiectul european în valoare de 1 milion de euro, intitulat „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală în comuna Bujoreni”, depus de UAT Bujoreni în cadrul apelului de proiecte nr. POCU/827/5/2/, a ajuns la o nouă etapă. Este vorba despre semnarea contractelor de subvenție pentru acordarea granturilor celor 12 antreprenori care au participat la cursurile gratuite de antreprenoriat și ale căror planuri de afaceri au fost selectate pentru a primi finanțare nerambursabilă. Vineri, 21 octombrie 2022, la sediul Primăriei Bujoreni au fost semnate primele nouă contracte, celelalte trei fiind semnate în zilele următoare.
„Este o oportunitate extraordinară pentru tinerii din comuna noastră care vor să-și pună o afacere pe picioare. Trăim vremuri grele, iar orice job creat este binevenit. Mă bucur că acești tineri vor crea locuri de muncă și vor aduce venituri în comuna noastră. Eforturile noastre de a ajuta persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comuna Bujoreni au dat roade, în sfârşit. După multă muncă din partea echipei de proiecte din cadrul Primăriei Bujoreni, iată că vin și satisfacțiile. Le mulțumesc tuturor pe această cale”, a declarat Gheorghe Gîngu, primarul comunei Bujoreni.

Detalii despre proiectul destinat tinerilor antreprenori din Bujoreni

Prin proiectul intitulat „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunităţile marginalizate din zona rurală în comuna Bujoreni” s-a urmărit ca persoanele aflate în dificultate să primească sprijin, iar nivelul lor de trai să crească simțitor. Iată care sunt principalele obiectivele specifice ale proiectului:
• dezvoltarea de servicii sociale și socio-medicale în cadrul comunității marginalizate din Bujoreni;
• reducerea fenomenului de abandon școlar pentru 40 de elevi din comunitatea marginalizată prin programe tip „școala după scoală”;
• participarea la programe de ucenicie pentru 14 persoane din comunitatea marginalizată;
• informarea, consilierea, orientarea și medierea pe piața muncii a 216 membri ai grupului țintă;
• 180 membri ai grupului țintă formați profesional prin participarea la cursuri de calificare;
• 56 de membri ai grupului țintă vor avea un loc de muncă în urma participării la intervențiile integrate din cadrul proiectului;
• sprijinirea a 12 membri ai grupului țintă în vederea înființării unei noi afaceri și crearea a cel puțin 12 locuri de muncă în noile entități economice;
• două workshop-uri și campanii de informare și conştientizare care au ca scop implicarea comunității în problemele sociale locale.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de comunicare al Primăriei Bujoreni