CREȘTE SAU NU BUGETUL pentru Programul de Iluminat Public?


Administrația Fondului pentru Mediu a solicitat conducerii MMAP suplimentarea Programului Iluminat Public cu încă 500 milioane lei, în vederea lansării unei noi sesiuni de finanțare în luna septembrie. Vineri, 19 august 2022, de la ora 10.00, a fost lansată sesiunea de înscriere a solicitanților unități administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu în cadrul Programului Iluminat Public – ediția 2022. Bugetul disponibil (500 milioane lei) a fost rezervat integral în doar șapte minute de la deschiderea sesiunii.
În cadrul Programului Iluminat Public – ediția 2022, finanţarea se acordă în funcţie de categoria unităţii administrativ-teritoriale, după cum urmează:
• pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori – maximum 1.000.000 lei;
• pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 de locuitori – maximum 2.000.000 lei;
• pentru oraşe – maximum 3.000.000 lei;
• pentru municipii de rang II – maximum 5.000.000 lei;
• pentru municipii de rang I – maximum 6.000.000 lei
• pentru municipii de rang 0 (municipiul Bucureşti) – maximum 50.000.000 lei.
Finanțarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiție și în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți.