Corespondenţă din Lima, Republica Peru: „Libertate, Pace și Democrație în viața copiilor” (1)


La finele lunii care s-a încheiat, timp de șase zile, în orașul LIMA, capitala Republicii PERU*, a avut loc Simpozionul Mondial „Libertate, Pace și Democrație în viața copiilor”, sub înaltul patronaj al UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

România a fost reprezentată de prietenul și confratele nostru, poetul GEORGE CĂLIN, care, începând cu 15 iunie, a primit înalta demnitate de Ambasador pentru Pace WOTC – UNESCO, România, cu sediul la Strasbourg.

Ca vechi prieten și colaborator al ziarului „Curierul de Vâlcea”, ambasadorul George Călin ne-a trimis alocuțiunea sa în fața reprezentanților din întreaga lume la simpozion. S-a aflat în sală președintele Republicii Peru, dl. Alan Garcia Perez, ambasadori ai unor țări și  înalți demnitari. Ne facem o datorie de onoare de a publica, în premieră națională, textul integral al intervenției domniei sale la Simpozionul Mondial amintit. (I.B.)

* Peru, oficial Republica Peru, este o țară situată în vestul Americii de Sud, care se învecinează cu Ecuador, Columbia, Brazilia, Bolivia, Chile, dar și cu Oceanul Pacific. Peru este a treia mare națiune a Americii de Sud. Este o țară multietnică, având o bogăție culturală și arheologică deosebită, fiind cunoscută ca locul de baștină al Imperiului Inca. Capitala statului peruan, este Lima. Ca sistem politic, Peru este Republică unitară prezidențială.

Alocuțiunea Ambasadorului George Călin

Calin_GeorgeDomnule Preşedinte Alan GARCIA Perez,

Domnilor Ambasadori,

Doamnelor şi Domnilor,

România consideră educaţia şi cultura elemente de importanţă strate­gică ale dezvoltării sociale şi comuni­tare, factori esenţiali atât ai dezvoltării in­dividuale, cât şi ai consolidării so­cia­le – prin dialog şi coparticipare activă.

Cultura contribuie la structurarea societăţii şi a personalităţii umane; ea trebuie privită ca mod de viaţă al indi­vidului şi al societăţilor – element prin care acestea se diferenţiază şi, în egală măsură, un canal de comu­ni­care şi un liant social de primă nece­sitate în formarea tinerelor generaţii.

Cultura reprezintă expresia iden­ti­tăţii şi miza diversităţii, valori comu­nitare esenţiale care trebuie asumate şi susţinute prin demersuri şi pro­gra­me pro-active. Educaţia prin cultură şi pentru cultură se află în centrul preo­cupărilor societăţii româneşti actuale.

Cunoştinţele culturale sunt esen­ţiale pentru dezvoltarea personală a copiilor, adolescenţilor şi adulţilor tineri şi, din acest motiv, ea trebuie percepută ca fiind o parte importantă a dezvoltării generale a fiecărui tânăr şi trebuie privită ca unul dintre aspectele esenţiale ale educaţiei acestora.

Accesul şi participarea la actul de cultură şi educaţie constituie drepturi fundamentale, recunoscute ca atare prin toate Constituţiile statelor lumii, privind organizarea şi funcţionarea entităţilor culturale, într-un climat pro­pice dezvoltării armonioase a copiilor şi însuşirii lor de cunoştinţe şi compor­tamente benefice bunului mers al acelor entităţi, în deplină „LIBERTATE, PACE ŞI DEMOCRAŢIE”.
CONTINUARE…