Controalele Direcţiei Agricole la final de an


Direcţia Agricolă anunţă că, în perioada 1-31.11.2014, au fost efectuate două controale în zona Băbeni – Râureni şi în timpul cărora s-a urmărit: tipul îngrăşămintelor, producătorii, cantitatea rulată şi modul de depozitare, etichetare cu menţiunile de identificare obligatorii, documente care asigură trasabilitatea; verificarea cerinţelor speciale pentru îngrăşămintele care au în compoziţie un procent peste 28% azot, respectiv acestea trebuie să facă dovada efectuării testului de rezistenţă la detonare pentru fiecare lot înainte de a fi introduce pe piaţă, dar şi pentru cele provenite din ţări terţe;identificarea şi monitorizarea zonelor de risc privind folosirea îngrăşămintelor precum şi trasabilitatea pe întreaga durată depunere pe piaţă a îngrăşămintelor şi pentru o perioadă suplimentară de doi ani de la încheierea perioadei de furnizare în ceea ce priveşte originea îngrăşămintelor chimice. Până în prezent, din inspecţiile efectuate în judeţ nu se comercializează îngrăşăminte importată din ţări terţe UE.
În domeniul agriculturii ecologice s-au efectuat două controale , conform eşantionului transmis de MADR. unde a fost verificat modul cum se respectă de către operatori (Apicultor şi procesator) prevederile producţiei ecologice cf. REG.(CE)834/2007 şi HG. 131/2013, precum şi activitatea Organismelor de inspecţie şi certificare din domeniul agriculturii ecologice, în conformitate cu Ordinul Ministrului 181/2012. Verificările s-au efectuat la Budeşti şi Rm. Vâlcea.
În baza tematicii MADR şi a programului cadru pentru anul 2014, respectiv Tematicii de Inspecţii privind verificarea modului de respectare a legislaţiei pe filiera cerealelor, a produselor procesate din cereale şi comercializarea acestora la finele anului,au fost efectuate un număr de şase controale şi anume: verificarea în structurile de vânzare cu amă­nun­tul, a respectării condiţiilor de comercializare şi afişajul obligatoriu la comercializarea pâinii şi produselor de panificaţie. Pentru realizarea acestui obiectiv s-au realizat două controale în care s-a constatat respectarea prevederilor legale;verificarea privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei pentru animale şi utilizării în industria alimentară de către operatorii economici care fabrică pâine şi produse de panificaţie. În acest sens, au fost efectuate două controale prin care am constatat că sarea folosită de operatorii economici verificaţi care fabrică pâine şi produse de panificaţie se încadrează în prevederile legale; verificarea respectării legislaţiei în domeniul fabricării şi comercializării produselor din lapte. A fost efectuată o acţiune întrucât în această perioadă marea majoritate a producătorilor din acest domeniu nu au activitate de procesare. În domeniul Depozitelor de cereale a fost efectuat un control în care s-a verificat respectarea reglementărilor în vigoare privind livrarea, transportul, achiziţionarea şi depozitarea produselor cerealiere, conform O.U.G.nr.12/2006, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale,cu modificările şi completările ulterioare; verifi­carea respectării legislaţiei privind modul de comercializare a ouălor de consum (marcare, ambalare, etichetare, păstrare) s-au efectuat con­troale în Rm. Vâlcea şi Mihăeşti.
Interesant este că, la nivelul judeţului Vâlcea, sunt în prezent autorizate spaţii de depozitare pentru produse agricole conform OUG 12/2006 şi O.M. 222/2006, însumând 71.190 tone capacitate totală din care: silozuri -21110 tone; magazii – 50.080 tone.