Consultațiile în ambulatoriul de specialitate, fără bilet de trimitere


În conformitate cu noile măsuri luate pentru limitarea răspândirii infecției cu virusul SARS-COV-2, vin noi lămuriri de la conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea. Astfel, pacienții cu urgențe medicale, cei care suferă de afecțiuni cronice, se vor adresa, după caz, unităților sanitare, ambulatoriului de specialitate sau cabinetelor de medicină primară.
Trebuie precizat că, pentru a evita aglomerările în unitățile sanitare, cetățenii care prezintă primele semne de boală să contacteze telefonic medicul de familie care va decide dacă-l va consulta de la distanță, îl va chema la propriul său cabinet sau îl va îndruma către ambulatoriul de specialitate.
Cetățenii ce vor fi trimiși pentru consultații la ambulatoriul de specialitate, în conformitate cu prevederile în vigoare, pe perioada stării de urgență, nu au nevoie de bilet de trimitere. În această perioadă, serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele asistive se acordă și se validează fără utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia.