Consilierii locali și-au dat acordul: BLOC DE LOCUINȚE pentru tinerii din Gușoeni


Luni, pe 29 august 2022, aleșii locuitorilor din comuna Gușoeni s-au întrunit în sala de ședințe în cadrul întâlnirii ordinare aferente lunii care tocmai s-a încheiat.
Ședința a avut patru puncte pe ordinea de zi, după cum urmează:
1.Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Gușoeni din data de 29 august 2022;
2.Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 29 iulie 2022;
3.Proiect de hotărâre aprobarea documentaţiei de alipire a imobilului cu numărul cadastral nr. 35243, înscris în Cartea Funciară nr. 35243, cu imobilul cu numărul cadastral nr. 35050, înscris în Cartea Funciară nr. 35050, terenuri situate în domeniul public al comunei Gușoeni. Inițiator: Concioiu Nicolae, primarul comunei Gușoeni;
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 35454, înscris în Cartea funciară nr. 35454 a Unității Administrativ Teritoriale Gușoeni, județul Vâlcea. Inițiator: Concioiu Nicolae, primarul comunei Gușoeni.
Aceste ultime două puncte care au fost dezbătute în cadrul ședinței ordinare și asupra cărora consilierii locali și-au dat acordul vizează amenajarea de locuințe pentru tinerii din Gușoeni în cadrul unui imobil cu locuințe colective (bloc).