Condamnări la Bujoreni


• nouă inculpați s-au ales cu pedepse cu suspendare între șase luni și un an

La jumătatea acestei săptămâni, Judecătoria Rm. Vâlcea a pronunțat sentința în cazul de corupție de la Primăria Bujoreni. Astfel, fostul primar Alexandru Roșu, fostul viceprimar Ion Raicu, Gheorghe Petrescu, Dorin Bunescu, Cristian Ștefan Marinescu au primit câte un an închisoare cu suspendare, Constantin Dina, Florian Mareş şi Stănescu Nicolae au fost condamnaţi la câte nouă luni închisoare cu suspendare, iar Ștefan Roman a primit șase luni închisoare cu suspendare. Iată minuta instanței vâlcene: „Condamnă pe fiecare din următorii cinci inculpaţi: Roşu Alexsandru; Petrescu Gheorghe; Bunescu Constantin Dorin; Marinescu Cristian Ştefan; Raicu Ion, la câte 1 an închisoare pentru infracţiunea de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie prev. de art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 în vigoare la data faptelor (anul 2009) rap. la art. 246 C. pen. din 1969 cu aplic. art. 5 C. pen., cu aplic. art. 74 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), 76 alin. (1) lit. c) C. pen. din 1969. Condamnă pe fiecare din următorii 3 inculpaţi: Dina Constantin; Mareş Florian; Stănescu Nicolae, la câte 9 luni închisoare pentru infracţiunea de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie prev. de art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 în vigoare la data faptelor (anul 2009) rap. la art. 246 C. pen. din 1969 cu aplic. art. 5 C. pen., cu aplic. art. 74 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), 76 alin. (1) lit. c) C. pen. din 1969. Condamnă pe inculpatul Roman Ştefan la 6 luni închisoare pentru infracţiunea de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie prev. de art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 în vigoare la data faptei (anul 2009) rap. la art. 246 C. pen. din 1969 cu aplic. art. 5 C. pen., cu aplic. art. 74 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), 76 alin. (1) lit. c) C. pen. din 1969, art. 396 alin. (10) C. proc. pen. În baza art. 71 din Codul penal din 1969, aplică tuturor inculpaţilor susmenţionaţi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) din Codul penal din 1969. În baza art. 81 şi urm. din Codul penal din 1969, art. 71 alin. (5) din Codul penal din 1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor închisorii şi accesorii aplicate inculpaţilor Roşu Alexsandru, Petrescu Gheorghe, Bunescu Constantin Dorin, Marinescu Cristian Ştefan, Raicu Ion, Dina Constantin, Mareş Florian, Stănescu Nicolae, Roman Ştefan, pe durata unor termene de încercare stabilite conform art. 82 din Codul penal din 1969, de: a) 3 ani, în cazul primilor 5 inculpaţi – Roşu Alexsandru, Petrescu Gheorghe, Bunescu Constantin Dorin, Marinescu Cristian Ştefan, Raicu Ion; b) 2 ani şi 9 luni, în cazul următorilor 3 inculpaţi – Dina Constantin, Mareş Florian, Stănescu Nicolae; c) 2 ani şi 6 luni, în cazul inculpatului Roman Ştefan. Atrage tuturor celor 9 inculpaţi susmenţionaţi atenţia asupra disp. art. 83 din Codul penal din 1969. IV. Obligă pe inculpaţii Roşu Alexsandru, Petrescu Gheorghe, Bunescu Constantin Dorin, Marinescu Cristian Ştefan, Raicu Ion, Dina Constantin, Mareş Florian, Stănescu Nicolae şi Roman Ştefan, la plata a câte 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, către persoana vătămată – parte civilă Traşcă Constantin (prin reprezentant convenţional Traşcă Elena Rodica)”.