Comunicat de presă „Construire și dotare hala producție”


Data: 8 decembrie 2021

VALORIS SRL, in calitate de beneficiar, implementeaza, incepand cu data de 17.11.2021, proiectul cu titlul „Construire si dotare hala productie”, cod SMIS 138868, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2– Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor. Astfel, VALORIS SRL a incheiat contractul de finantare nr. 7253 din 17.11.2021, cod SMIS 138868, cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei in calitate de Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia in calitate de Organism Intermediar.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea durabila a societatii VALORIS S.R.L. in domeniul fabricarii aparatelor de control si distributie a electricitatii prin imbunatatirea continua a bazei materiale detinute, cresterea competitivitatii resurselor umane, cresterea calitatii produselor si serviciilor oferite, extinderea retelei teritoriale si, implicit, sporirea performantelor sale financiare si de marketing. Principalele activitati prevazute in proiect constau in construire si dotare hala de productie pentru fabricarea de aparate de control si distributie a electricitatii, certificare ISO, certificare proces, activitati de internationalizare., prestarea de servicii de consultanta si servicii de informare si publicitate.
Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Imbunatatirea bazei materiale a solicitantului prin construire hala de productie si dotare cu echipamente, utilaje si software performante, necesare in domeniul fabricarii aparatelor de control si distributie a electricitatii.
  • Crearea unui colectiv de profesionisti – prin atragerea de personal calificat, stimularea si dezvoltarea profesionala continua – se vor crea 2 noi locuri de munca permanente (cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata).
  • Organizarea de actiuni de promovarea a proiectului si a rezultatelor acestuia prin mijloace precum: comunicate de presa, afis A2, panou temporar, placa permanenta, etichete autocolante pentru bunurile achizitionate.

Loc de implementare: Mun. Ramnicu Valcea, Str. Râureni, Nr. 266, Jud. Valcea (punct „La Lot”) Corpul de proprietate nr. 2, Regiunea Sud-Vest Oltenia, România.
Realizarea investitiilor propuse va avea ca rezultat dezvoltarea atat a intreprinderii solicitante, prin imbunatatirea indicatorilor financiari si performantelor de marketing, dar si dezvoltarea economica a zonei. Proiectul propus spre implementare vine in intampinarea unor necesitati locale si regionale in domeniul fabricarii aparatelor de control si distributie a electricitatii,  adresate tuturor categoriilor de clienti. Un rezultat important al implementarii proiectului, il constituie crearea a doua noi locuri de munca permanente in cadrul societatii.
Contractul de finantare – „Construire si dotare hala productie” – are o durată de implementare de 58 luni (data începerii proiectului: 01.03.2019; data finalizării proiectului: 31.12.2023) si o valoare totală 6.046.431,08 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile acordate este de 3.169.339,92 lei, reprezentând 62,65% din valoarea eligibilă a proiectului. Valoarea contributiei din FEDR: 2.693.938,94 lei si valoarea contributiei din bugetul national: 475.400,98 lei.

VALORIS SRL

Date de contact:

Persoana de contact: VALENTIN OCHEA, Administrator

Tel.: 0744 0721 299 711

E-mail: valentin@valoris-electrice.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

===================================================