„COCOȘUL DE HUREZ”, la ceas jubiliar


Festivalul ceramicii populare românești „Cocoșul de Hurez” se va desfășura în perioada 3-5 iunie 2022
Eram tânăr gazetar când s-a născut sărbătoarea lutului în vatra ceramicii românești, așezare de basm – numită Horezu – „strașină de rândunică la poale de Carpați”, cum scriam cu o jumătate de secol în urmă. Târgul de ceramică „COCOȘUL DE HUREZ”, îmi aduc aminte, a început în cadrul Festivalului de folclor „Cântecele Oltului”. O idee genială a organizatorilor de a uni aurul frământat de mâinile fermecate ale meșterilor olari ai locului, care urmau o tradiție de veacuri, cu aurul cântecului, jocului şi portului popular românesc de pe malurile bătrânului, dar mereu veșnic tânărului Olt, apă milenară sorbită din lacrima lui Dumnezeu.
Pe când Târgul de ceramică „Cocoșul de Hurez” a fost aşezat în vatra lui firească din mândrul și fermecătorul oraș Horezu, rar mi-a fost dat să nu iau parte la manifestările de rang național organizate în Parcul de la stejarii seculari, organizate de fruntașii urbei. În fiecare an, am asistat la un grandios spectacol cu participanți din largul României, oferindu-li-se meșterilor olari spaţii din belșug pentru a-şi expune operele de artă izvorâte prin harul prelucrării lutului, veche îndeletnicire transmisă din generație în generație. Prin invitarea la târg a olarilor din toate centrele românești, maghiare si săseşti, s-a realizat o adevărată frăție a olăritului contemporan. O horă în care se prind, anual, mâini de aur din cuprinsul României! Iar Galeria de artă populară contemporană – inițiativă genială – organizată în sălile Casei de Cultură „Constantin Brâncoveanu” din orașul Horezu prosperă an de an, îmbogățindu-se de fiecare dată, îmi spunea vrednicul șef al culturii horezene, Constantin Iovan, ca o „recoltă valorică, constituindu-se, asemenea Târgului anual de ceramică, ajuns la jubileul 50, într-o corabie salvatoare a unui meșteșug multimilenar”.
La mulți ani „Cocoșul de Hurez”, la mulți ani meșteri cu mâini de aur!