CJSU Vâlcea a adoptat Hotărârea cu privire la evidența clădirilor cu risc seismic din județ


Pe 22 februarie 2023, s-a desfășurat, în format videoconferință, o ședință de lucru cu participarea miniștrilor Afacerilor Interne, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Educației, prefecți și subprefecți din țară. Din partea județului Vâlcea, la videoconferință au participat: prefectul județului Vâlcea – Mihai Oprea, subprefectul Florentina Călin, vicepreședintele Consiliului Județean Vâlcea – Florian Marin, precum și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea și Inspectoratului Județean în Construcții Vâlcea.
Principalele teme ale întrevederii au fost legate de stadiul implementării proiectelor depuse de structurile Ministerului Afacerilor Interne finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență, precum și situația clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile din sistemul de învățământ, raportat la manifestările seismice din ultima perioadă.
„Menționăm faptul că, în contextul seismului produs în data de 14 februarie 2023, în județul Gorj (resimțit și în Vâlcea), membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Vâlcea sau întrunit în ședință extraordinară, în data de 21 februarie 2023, cu scopul stabilirii măsurilor de remediere/ diminuare a stării/ stărilor potențial generatoare de situații de urgență în cazul producerii unui cutremur”, au anunțat reprezentanții Prefecturii Vâlcea.

Ce s-a hotărât la nivelul județului Vâlcea?

Având în vedere evidența clădirilor încadrate prin raport de expertiză tehnică, în clase de risc seismic, identificate la nivelul județului Vâlcea, a fost adoptată Hotărârea CJSU Vâlcea nr. 7/21.02.2023, cu următoarele prevederi:
Art.1. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea ia act de evidența clădirilor încadrate prin raport de expertiză tehnică, în clase de risc seismic, identificate la nivelul județului Vâlcea.
Art. 2. Proprietarii clădirilor, persoane fizice sau juridice şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare clădiri vor duce la îndeplinire atribuțiile prevăzute de Legea nr. 212/12.07.2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor.
Art. 3. Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, Consiliul Judeţean, respectiv consiliile municipiilor, oraşelor şi comunelor, primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor vor acţiona, în aria lor de autoritate, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 212/12.07.2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor.
Art. 4. Pentru reducerea riscului seismic, în corelare cu Legea nr. 212/12.07.2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea dispune măsuri conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. (1) Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă va asigura transmiterea prezentei hotărâri către membrii CJSU Vâlcea, autorităților administrației publice locale și altor persoane interesate.
(2) La nivel local, comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri pentru transmiterea prezentei hotărâri entităților descrise la art. 2.
• Material realizat cu sprijinul Prefecturii Vâlcea