CJCPCT se pregătește de aniversarea unei jumătăți de veac de viață


În întâmpinarea semicentenarului instituţiei (1968-2018), Centrul  Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii Tradiţionale  Vâlcea iniţiază şi derulează programul cultural şi editorial „Cultura Tradițională din  Vâlcea”. „Personalități creatoare”, având ca obiectiv cunoaşterea şi punerea în valoare a unor personalităţi care au contribuit în mod substanţial la cercetarea, conservarea, dezvoltarea şi promovarea culturii tradiţionale din Vâlcea în ultima jumătate de veac. Programul are o dublă semnificaţie: profesională (acumularea şi valorizarea de informaţii) şi morală (cultivarea memoriei celor trecuţi în eternitate, respectiv exprimarea gratitudinii faţă de contemporani). Protagoniştii programului vor fi oameni aparţinând, prin excelenţă, culturii populare, dar şi exponenţi ai celorlalte domenii ale vieţii spirituale (cultura scrisă, artele spectacolului, artele vizuale etc.), care au fost / sunt solidari, receptivi şi generoşi în raport cu tradiţia şi creaţia populară. Avem în vedere, în mod expres, oameni de cultură polivalenţi, care s-au manifestat / se manifestă în cât mai multe ipostaze ale culturii tradiţionale: creatori, performeri, cercetători, conservatori, animatori, manageri, mentori, promotori, cronicari etc. Protagoniştii vor fi selectaţi din rândul celor mai productivi şi mai performanţi oameni ai culturii populare, precum şi dintre directorii şi angajaţii, partenerii şi colaboratorii instituţiei, în perioada de referinţă a programului” ne-a explicat Sabin Lungoci, directorul Centrului.
Conform spuselor acestuia, programul are două componente: culturală şi editorială.
„Componenta culturală: un ciclu de manifestări dedicate protagoniştilor, profilate pe evocarea, evaluarea şi valorificarea activităţii lor creatoare în beneficiul culturii tradiţionale din Vâlcea. Manifestările vor avea câteva constante comune, valabile pentru toţi protagoniştii, dar şi multiple variabile, adecvate profilului fiecărui protagonist. Programul-cadru al unei manifestări va cuprinde următoarele tipuri de acţiuni: comunicări despre activitatea, opera şi personalitatea protagonistului, cu accent pe aportul lui la cercetarea, conservarea, dezvoltarea şi promovarea culturii tradiţionale; expoziţii cu produse culturale (cărţi, opere de artă, alte lucrări, structuri şi evenimente de viaţă culturală etc.) create de protagonist sau realizate prin grija sau cu aportul lui; audiţii şi proiecţii cu lucrări / realizări similare; recitaluri artistice cu repertoriu din creaţia protagonistului sau din programe realizate sub îndrumarea lui.
II. Componenta editorială: “Stâlpi de pridvor vâlcean” – colecţie de caiete etnoculturale, publicate de Editura Patrimoniu, continuând, într-o formulă optimizată, experienţa seriei “Izvoare”  din anii ’90. Caietele vor avea o machetă unitară şi o structură-cadru, dar conţinutul va fi adecvat profilului fiecărui protagonist. Sumarul preliminar al unui “caiet” va cuprinde următoarele secvenţe: un succint studiu-portret; un documentar biobibliografic; o antologie de texte de (unde e cazul) şi despre protagonist.
CJCPCT  Vâlcea va derula acest program cultural şi editorial în parteneriat cu Ateneul Meşterul Manole, cu alte instituţii şi organizaţii culturale.
Manifestarea inaugurală a programului „Cultura Tradițională din Vâlcea. Personalități creatoare” a fost programată pentru ieri, 9 noiembrie 2016, la Biblioteca Municipală Drăgăşani, având drept generic “Marin Brînaru – Un  muzician  polivalent și performant” organizată în parteneriat cu Primăria Municipiului Drăgăşani, Biblioteca Municipală, Asociaţia “Rusidava Culturală” şi Ateneul Meşterul Manole” concluzionează Lungoci.