CIRC SAU ȘEDINȚĂ de Consiliu Local?


În cadrul ședinței ce se va derula la la Filarmonica „Ion Dumitrescu”, aleșii locali ar trebui să aprobe proiecte importante precum:
• proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea gaze naturale în Râmnicu Vâlcea”;
• proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 249/29.08.2019 referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire bază sportivă TIP 1, sat Goranu, punctul Islaz Goranu”;
• proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri de organizare a intervențiilor pe timpul iernii 2020-2021 pe raza municipiului;
• proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, bugetului creditelor interne și a listelor de investiții pe anul 2020;
• proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021;
• proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul mimim garantat.

 

Pîrvulescu susține că, în consiliul local, nu au fost „puse la dispoziție documentațiile necesare care stau la baza legalității deciziilor ce sunt necesar a fi luate de către comisiile de specialitate”

 

Spunem că este foarte probabil ca ședința de miercuri să fie una cu circ, asemenea, ultimei ordinare de la Primăria Râmnicului, deoarece marți, la orele prânzului, unul dintre liderii Alianței pentru Râmnic, Virgil Pîrvulescu, a transmis un comunicat de presă intitulat „Consiliului Local nu îi sunt puse la dispoziție documentele necesare avizării proiectelor de hotărâri”.
Prin acest comunicat de presă, Pîrvulescu a anunțat că, în data de 10.12.2020, la ora 19.03, consilierii locali Râmnicu Vâlcea au fost anunțați, printr-un mesaj telefonic, că sunt convocați de către primar la ședința ordinară a Consiliului Local în data de 16.12.2020, fără să le fie puse la dispoziție documentațiile necesare care stau la baza legalității deciziilor ce sunt necesar a fi luate de către comisiile de specialitate.
Membrii Alianței pentru Râmnic au declarat că prin acest lucru se dorește perturbarea mediului de lucru și împiedicarea funcționării Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.
„Fără documentele necesare, comisiile de specialitate nu pot da un aviz în cunoștință de cauză. Cum poți da un aviz, fără să cunoști toate informațiile necesare? Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. Se încearcă blocarea Consiliului Local prin lipsa transparenței și a comunicării în timp util a documentelor necesare. Tocmai din acest motiv, președinții comisiilor de specialitate, membri ai Alianției pentru Râmnic, au solicitat Serviciului Adminitrație Publică, Reglementări și Arhivă din cadrul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea documentele necesare pentru avizarea proiectelor de hotărâri de pe ordinea de zi a ședinței din 16.12.2020”, a declarat viceprimarul municipiului, Virgil Pîrvulescu, pe marginea acestui subiect.