Centrele de permanență vor putea funcționa cu 5 medici și 5 asistenți


Măsura este prevăzută în Ordonanța Guvernului nr. 17/2022, recent aprobată și publicată în Monitorul Oficial, act normativ care modifică și completează Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență.
„Potrivit dispozițiilor legale nou intrate în vigoare, în anumite condiții, centrele de permanență vor putea funcționa cu 5 medici și 5 asistenți medicali. În prezent, pentru funcționarea unui centru de permanență este necesară formarea unei echipe medicale formată din minimum 7 medici și 7 asistenți medicali, ne-a declarat directorul general al CAS Vâlcea, ec. Alin-Costinel Voiculeț.
De asemenea, actul normativ prevede și posibilitatea aprobării înființării unui centru de permanență fără acordul prealabil al consiliilor locale, în cazul în care spațiul și dotarea sunt asigurate de echipa medicală, iar înființarea centrului de permanență este solicitată de grupul de medici asociați prin convenție de asociere pentru participarea la continuitatea serviciilor de asistență medicală primară în regim de gardă prin centrele de permanență.
Actul normativ introduce și criterii clare de înființare și de desființare a centrelor de permanență, în baza cărora conducerea DSP-urilor vor putea emite decizii de înființare/desființare.
Astfel, în mediul rural, în situația în care în zonă nu există alte unități de primire a urgențelor medicale, se poate înființa câte un centru de permanență la o populație de minim 5.000 de locuitori. În localitățile rurale izolate, greu accesibile, precum și în localitățile în care nu există acces la servicii de asistență medicală pentru populația din zonă se pot înființa centre de permanență fără respectarea criteriilor impuse prin Legea nr. 263/2004, cu modificările și completările ulterioare (număr minim de locuitori). În mediul urban, centrele de permanență se pot înființa ținând cont de următoarele criterii: în localitățile cu o populație sub 25.000 de locuitori, 1 centru de permanență, în localitățile cu o populație mai mare de 25.000 de locuitori, 1 centru de permanență la 25.000 de locuitori.

Toate centrele de permanență vor fi reevaluate

„Prin Ordonanța Guvernului nr. 17/2022 au fost introduse și situațiile în care, în baza deciziei emisă de directorul executiv al DSP-ului, centrele de permanență existente se pot desființa. Printre situațiile expres enumerate, se regăsesc și situațiile în care, pe baza unor indicatori cantitativi privind istoricul adresabilității, se poate ajunge la desființarea centrului de permanență. Astfel, în mediul rural, în cazul în care numărul de persoane care a apelat la centrul de permanență supus analizei este mai mic de 150 de persoane/lună în medie anuală, respectiv în cazul centrului organizat în mediu urban, în cazul în care numărul de persoane care a apelat la centrul de permanență supus analizei este mai mic de 300 de persoane/lună în medie anuală, în baza deciziei emisă de directorul executiv al DSP-ului, centrul de permanență respectiv se desființează, ne-a mai declarat directorul CAS Vâlcea.
Centrele de permanență vor putea fi desființate prin decizie emisă de directorul executiv al direcției de sănătate publică, și în următoarele situații: constatarea neîndeplinirii criteriilor de înființare, dizolvarea convenției de asociere a medicilor în vederea participării la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, retragerea sau anularea autorizației sanitare de funcționare a centrului de permanență, constatarea de către echipele mixte de control, formate din reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică și ai caselor de asigurări de sănătate, a abaterilor de la normele de funcționare a centrelor de permanență.