Care sunt banii de subvenție pentru motorină?


tractor1

Guvernul a aprobat  635.704.000 de lei (143,8 milioane de euro) pentru ajutorul de stat pentru motorină utilizată în agricultură până la data de 31 decembrie 2014.  Într-o Hotărâre publicată pe site-ul Ministerului Agriculturii se arată că, pentru trimestrul al patrulea al anului 2014, plata ajutorului de stat sub formă de rambursare se efectuează în anul 2015. Banii vor fi alocaţi din bugetul de stat de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anii 2014 şi 2015. Autorităţile au alocat alte 1.453 de mii de lei (328.733 de euro) pentru colectarea cadavrelor de animale. Pentru plata primelor de asigurare s-au alocat alţi 31.000 de mii de lei (7,01 milioane de euro).  Potrivit Hotărârii postate pe site-ul MADR, ajutoarele de stat destinate acoperirii costurilor legate de întocmirea şi menţinerea registrului genealogic şi de determinarea calităţii genetice a raselor de animale vor beneficia de o finanţare de 15.000 de mii de lei (3,39 de milioane de euro).  Ajutorul de stat pentru motorină se acordă producătorilor agricoli în funcție de sectorul (vegetal, zootehnic și/sau îmbunătățiri funciare) în care își desfășoară activitatea. Pentru sectorul vegetal, odată cu cererea trimestrială de plată se va depune și copia cererii unice pe suprafață sau documentul care atestă înscrierea în Registrul plantațiilor viticole. Plata ajutorului de stat sub forma de rambursare se efectu­ează trimestrial în anul 2014, în limita cantităților maxime anuale aprobate prin Ordin MADR. În situația în care cantitățile de motorină pentru care se solicită plăți în cadrul schemei de ajutor de stat depășește cantitățile maxime anuale, cuantumul plăților se reduce proporțional pentru toate sectoarele”, se precizează în comunicatul de presă. APIA precizează că subvenția la motorină se plătește sub forma de rambursare a diferenței dintre acciza standard și acciza redusă (stabilită la 21 de euro/1.000 de litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.  „Valoarea se calculează în lei pe baza cursului de schimb valutar euro-leu utilizat anual la calculul accizelor, potrivit legii, respectiv cursul de schimb valutar utilizat pentru calculul valorii în lei a accizelor în anul 2014 este 1 euro = 4,7380 lei. Astfel este 379,395 euro/1.000 litri, respectiv 1,7975/litrul de motorină”, se mai scrie în documentul de presă. Cei îndreptățiți să primească această formă de subvenționare au obligația să utilizeze cantitățile de motorină achiziționate cu acciza redusă strict în scopul destinat conform prevederilor legale. Totodată, ei trebuie să notifice în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a structurii de culturi (în cazul în care cantitatea de motorină per ha este diferențiată) și a suprafeței totale, modificarea efectivului de animale/pasări/familii de albine/viermi de mătase sau a cantității de apă ori cazurile excepționale apărute ca urmare a efectelor unor circumstanțe naturale pentru care s-a solicitat determinarea și acordarea ajutorului de stat.