„Cardiologia” va avea sediul la mansarda Spitalului Județean


• până la finele anului, se face mutarea
 

Factorii de răspundere privind reabi­li­tarea Spitalului Județean de Urgență Vâl­cea și-au dat întâlnire, zilele trecute, cu președintele CJ, Ion Cîlea. Scopul? Dez­baterea stadiului de execuție a lu­crărilor. Noutatea adusă de către aceas­tă investiție vizează secția Cardiologie. Până la finele anului se vor finaliza lucră­rile la mansardă, loc unde își va avea sediul Cardiologia. Mutarea nu se poate face mai repede deoarece reabilitarea mansardei presupune investiții mai com­plicate, fiind schimbată inclusiv structura de rezistență. Următorul pas după muta­rea Cardiologiei îl reprezintă reabilitarea etajului V. Ion Cîlea a luat în calcul pentru această megainvestiție și noi schimbări la UPU; asta după ce „Urgențele” au mai tre­cut, în urmă cu ceva ani, printr-o rea­bili­tare. În fine, conduceri noi, planuri noi. Menționăm că valoarea lucrărilor este de 500 de miliarde lei, fiind incluse în preț și noi investiții cuprinse în proiect pe parcursul derulării lucrărilor propriu-zise.