Când revin la normal salariile bugetarilor?


buican_cristi3• îl întreabă liberalul Cristian Buican pe ministrul Finanţelor

Președintele PNL Vâlcea, de­pu­­­ta­tul Cristian Buican, a adre­sat o interpelare Ministerului Finan­țelor Publice prin care solicită informații despre data la care salariile bugetarilor vor reveni la nivelul de dinaintea tăie­rilor cu 25% din anul 2010. În contextul în care promisiunea guvernanților de a reveni asupra tăierii salariilor de la data de 1 ianuarie 2011 s-a dovedit a fi încă o minciună marca PDL și în condițiile în care – în cadrul au­di­en­țelor pe care le organizează în județul Vâlcea – din ce în ce mai mulți cetățeni se plâng de veniturile mici pe care le au, deputatul Bui­can i-a solicitat ministrului Gheor­ghe Ialomițianu să îi precizeze data exactă la care salariile bugetarilor vor reveni la nivelul de dinaintea tăierii cu 25%. Acest demers al deputatului liberal vine în urma tristei constatări că ni­velul de trai al bugetarilor, indi­fe­rent de domeniul de activitate în care lucrează, s-a degradat conti­nuu, și dacă până în prezent aceș­tia au mai găsit soluții de supra­viețuire, prin împrumuturi sau tăie­rea diverselor cheltuieli, în prezent aceștia au început să rămână fără speranță.

Mai mult decât atât, prin inter­mediul acestei interpelări, parla­men­­tarul PNL dorește să clarifice, o dată pentru totdeauna, decla­ra­ții­le ambigue ale oficialilor guver­na­men­tali referitoare la acest su­biect și pe cale de consecință să infor­meze populația asupra planu­rilor guver­nanților. „Am decis să adre­sez această interpelare deoa­rece m-am săturat de declarațiile con­tra­dictorii venite din partea actua­li­lor guvernanți. Oricum, sunt niște min­cinoși și nu îi mai crede nimeni, dar doresc să aflu un răspuns ofi­cial referitor la data la care salariile bugetarilor vor reveni la nivelul de dinaintea tăierii cu 25%, chiar  dacă mă aştept ca și acest răspuns să fie o minciună”, a conchis Buican.