Bilanțul Poliţiei Locale, pe trimestrul III 2014


• într-un veritabil roman de aventuri pe străzile Râmnicului, greviștii foamei din solda Primăriei se laudă cu ploaia de amenzi cu care și-au mai umplut timpul

politia localaÎn cadrul Serviciului de Ordine Publică, Activitate Comercială, Evidenţa Persoanelor şi Intervenţii, Poliţiştii locali din cadrul acestui serviciu au acţionat în zonele de competenţă stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinere ordinii şi liniştii publice: Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale la un număr de 429 persoane, care au săvârşit contravenţii, din care: 225 amenzi contravenţionale şi 204 avertismente, cuantumul amenzilor fiind de 45.950 RON, din care: la Legea 61/1991, republicată, privind ordinea şi liniştea publică – 44 amenzi şi 41 avertismente, cuantumul amenzilor fiind de 7.900 RON;- la H.C.L. nr. 50/2006, privind măsurile de salubrizare – 57 amenzi şi 94 avertismente, cuantumul amenzilor fiind de 15.950 RON; la H.C.L. nr. 125/2009 privind regimul parcărilor publice aflate în zona centrală a Mun. Rm.Vâlcea – 76 amenzi şi 48 avertismente, cuantumul amenzilor fiind de 8.500 RON; la H.C.L. nr. 191/2011 privind interzicerea accesului circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală – 3 amenzi şi 2 avertismente, cuantumul amenzilor fiind de 800 RON; la H.C.L. nr. 104/2003 privind exercitarea activităţii de comercializare în zone publice – 13 amenzi şi 10 avertismente, cuantumul amenzilor fiind de 4.700 RON; la H.C.L. nr. 248/135/2004 privind procedura de avizare a programului de funcţionare a agenţilor economici – 24 amenzi şi 4 avertismente, cuantumul amenzilor fiind de 6.900 RON; la H.C.L. nr. 165/2011 privind regulamentul de organizare și funcționare a piețelor agroalimentare, bazarelor, târgurilor si oboarelor din Mun. Rm.Vâlcea – 7 amenzi şi 4 avertismente, cuantumul amenzilor fiind de 700 RON; la H.C.L. nr. 154/2001 privind norme specifice pentru reglementarea unor activităţi în Mun. Rm. Vâlcea, altele decât cele din sectorul comercial şi al serviciilor de piaţă – 1 amendă de 500 RON şi 1 avertisment. Au fost depistate, reţinute şi predate organelor Poliţiei Mun. Rm. Vâlcea 2 persoane suspecte pentru săvârşirea de infracţiuni. Poliţiştii locali, în afara celor susmenţionate, au desfăşurat şi următoarele activităţi: acţiuni proprii, prin patrulele mixte cu agenţi de ordine publică din cadrul Poliţiei Mun. Rm. Vâlcea, conform Planului de ordine şi siguranţă publică aprobat de Primarul Mun. Rm. Vâlcea – 1060; acţiuni în colaborare cu servicii din cadrul Primăriei Mun. Rm. Vâlcea – 49; acţiuni în colaborare cu Poliţia Mun. Rm. Vâlcea şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi – 14; acţiuni în colaborare cu S.C. ETA S.A. (identificare călători fără bilete, imobilizări autovehicule) – 27; acţiuni în colaborare cu alte instituţii (Garda de Mediu, D.S.P.; D.S.V., Protecţia Copilului; D.A.D.P. – acţiune ecarisaj) – 2; acţiuni pentru asigurarea de măsuri preventive şi ordine publică la activităţile culturale, sportive, religioase, probleme sociale şi educative – 76. au fost invitate la sediul Poliţiei Locale Rm. Vâlcea, în vederea clarificării situaţiei un număr de 1084 persoane. Dintre acestea, un număr de 490 persoane s-au prezentat la invitaţia poliţiştilor locali, fiind avertizate cu privire la respectarea dispoziţiilor H.C.L. 125/2009, privind regimul parcărilor publice aflate în Mun. Rm. Vâlcea. În cadrul Serviciului Dispecerat Monitorizare, Pază şi Instruire, în cursul acestei perioade, prin intermediul camerelor video din sistemul de supraveghere al Mun. Rm. Vâlcea, au fost constatate de către operatorii dispeceri 1275 fapte, dintre care 1272 contravenţii şi 3 infracţiuni, la care au fost direcţionate echipajele mobile ale Poliţiei Locale şi au fost aplicate măsuri legale. Pentru un număr de 325 de situaţii s-a impus sancţionarea contravenţională.
Sancţiunile contravenţionale aplicate au fost ca urmare a direcţionărilor de echipaje mobile ale Poliţiei Locale de la compartimentul fluidizarea traficului rutier, serviciul disciplina în construcţii afişaj stradal şi protecţia mediului, respectiv serviciul de ordine publică, activitate comercială şi evidenţa persoanelor. În colaborare cu poliţiştii locali ai acestor structuri au fost realizate 95 acţiuni, dintre care 54 pe linia ordinii publice, activităţii comerciale, evidenţa persoanelor, 32 pe linia fluidizării traficului rutier şi 9 privind disciplina în construcţii, afişajul stradal şi protecţia mediului. Cu organele de Poliţie Română au fost desfăşurate 136 acţiuni în comun. La data prezentei numărul total de camere este de 125, toate în stare perfectă de funcţionare, ceea ce face ca acest sistem să fie unul dintre cele mai moderne din România, cu care au fost obţinute rezultate remarcabile. Toate echipamentele aferente camerelor sunt în stare de funcţionare. Nu au fost semnalate distrugeri, sustrageri sau degradări la echipamentele sistemului. În baza Protocolului cu nr. 22628/27.02.2011, privind accesul Poliţiei Locale la bazele de date ale Ministerului de Interne, ca operator de date cu caracter personal, înregistrat sub numărul 15467, au fost efectuate un număr de 1306 verificări de persoane (711) şi privind proprietarii de autovehicule (595), pe baza numerelor de înmatriculare, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, conform prevederilor Legii nr.155/2010 a poliţiei locale şi Regulamentul Cadru de organizare şi funcţionare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010. Printr-un număr de 46 adrese scrise, au fost solicitate şi puse la dispoziţia organelor de Poliţie Română, Parchete de diferite niveluri sau instanţe de judecată 132 ore şi 20 minute de filmări prin intermediul camerelor video ale sistemului de supraveghere. De asemenea, au fost furnizate 33 listinguri conţinând numerele autovehiculelor, pentru camerele prevăzute cu licenţe de recunoaştere şi stocare automată a numerelor autovehiculelor, amplasate la intrările/ieşirile din Mun. Rm. Vâlcea. Prin dispeceratul antiefracţie al Poliţiei Locale sunt monitorizate non-stop 34 centrale de alarmare împotriva efracţiei, montate la instituţii de interes public, instituţii şcolare şi grădiniţe. Prin echipaje mobile se asigură şi intervenţia, gratuit, la instituţiile şcolare ce sunt conectate la dispeceratul Poliţiei Locale, non-stop. Deşi au fost recepţionate un număr relativ mare de semnale de efracţie, ca urmare a celor 25 deplasări la acestea, pe perioada de referinţă nu au fost semnalate niciun fel de evenimente care să aducă atingere obiectivelor asigurate cu monitorizare. Pe linia telefonică TelVerde a Primăriei Rm.Vâlcea, au fost preluate şi înregistrate un număr de 550 apeluri conţinând diferite sesizări telefonice ale cetăţenilor, care au fost centralizate zilnic şi înaintate spre rezolvare la Primăria Mun. Rm.Vâlcea, cât şi la celelalte direcţii şi servicii, conform procedurii operaţionale în vigoare. Cele de competenţa Poliţiei Locale au fost înaintate operativ structurilor specializate din cadrul instituţiei, în vederea rezolvării, prin direcţionări prompte de echipaje mobile ale structurilor de ordine publică, activitate comercială, intervenţii, fluidizarea traficului rutier, disciplina în construcţii, afişaj stradal şi protecţia mediului. Au fost aplicate 37 sancţiuni contravenţionale, 77 invitaţii la sediul instituţiei, în vederea clarificării situaţiilor ivite. În cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii, Afişaj Stradal şi Protecţia Mediului, poliţiştii locali au avut de analizat, verificat şi soluţionat 309 probleme semnalate prin audienţe, sesizări scrise, sesizări telefonice, sesizări TELVERDE, sesizări verbale şi autosesizări. Pentru soluţionarea acestora au fost efectuate 570 controale şi verificări. De asemenea, au fost desfăşurate o acţiune proprie în domeniul disciplinei în construcţii privind verificarea legalităţii executării unor lucrări de construcţii, 5 acţiuni proprii în domeniul afişajului stradal privind verificarea respectării normelor legale în vigoare, 63 acţiuni proprii în domeniul protecţiei mediului privind verificarea existenţei contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice şi juridice, precum şi 33 alte activităţi colaterale. Totodată, poliţiştii locali din cadrul acestui serviciu au desfăşurat 12 acţiuni în colaborare cu Direcţii/Servicii din Primărie (Urbanism, Corp Control Primar – Inspectori zonali, Relaţii Îndrumare Asociaţii de Proprietari, Evidenţă şi Gestiune Patrimoniu, Cadastru, Investiţii Publice, Administraţie – Juridic – Contencios, Direcţia Economico-Financiară, D.A.D.P. etc.), 8 acţiuni în colaborare cu structuri din Poliţia Locală (Serviciul Ordine Publică, Activitate Comercială, Evidenţa Persoanelor şi Intervenţii) şi 3 acţiuni în colaborare cu alte instituţii (Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Vâlcea), în scopul îndeplinirii unor atribuţii comune sau soluţionării unor sesizări. Cu ocazia controalelor şi verificărilor efectuate au fost legitimate/identificate 526 persoane fizice şi juridice, au fost identificate prin baza de date 60 persoane fizice şi juridice, s-au prezentat la sediul instituţiei noastre 338 persoane ca urmare a celor 243 invitaţii şi 354 notificări înmânate/comunicate/afişate. Pentru aducerea la îndeplinire a celor de mai sus, au fost întocmite 64 răspunsuri, 26 adrese, 22 somaţii, 7 note de constatare, 1 proces-verbal de control, 26 referate, 17 procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite în baza Legii nr. 50/1991 şi înaintate primarului în vederea aplicării sancţiunilor cu amendă, 20 procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei încheiate în baza H.C.L. nr. 50/2006 prin care s-au aplicat sancţiuni contravenţionale şi 11 procese verbale de afişare a invitaţiilor, notificărilor, somaţiilor şi proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor/contravenţiei necomunicate pe alte căi (înmânare personală sau prin poştă cu confirmare de primire). Prin procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor/contravenţiei încheiate au fost aplicate 37 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 31.100 lei, din care: la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 17 amenzi în valoare totală de 25.000 lei; la H.C.L. nr. 50/2006 privind aprobarea „Normelor de salubrizare ale municipiului Râmnicu Vâlcea”, cu modificările şi completările ulterioare: 20 amenzi în valoare totală de 6.100 lei. În cadrul Compartimentului Siguranţa Circulaţiei pe Drumurile Publice, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale la un număr de 686 persoane, care au săvârşit contravenţii, din care 563 avertismente şi 128 amenzi contravenţionale şi 1277 puncte penalizare la O.U.G. 195/2002, cuantumul amenzilor fiind de 31.670 RON: la O.U.G. nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice – 115 amenzi şi 499 avertismente şi 1277 puncte penalizare, cuantumul amenzilor fiind de 26.920 RON; la Legea nr. 61/1991, republicată, privind ordinea şi liniştea publică – 5 amenzi şi 1 avertisment, cuantumul amenzilor fiind de 700 RON; la H.C.L. nr. 50/2006, privind măsurile de salubrizare – 8 amenzi şi 80 avertismente; la H.C.L. nr. 82/2001, privind stabilirea taxelor, autorizarea şi desfăşurarea activităţii de transport greu şi aprovizionarea în Mun. Rm. Vâlcea – 15 avertismente; la H.C.L. nr. 125/2009, privind regimul parcărilor publice aflate în zona centrală a Mun. Rm Vâlcea – 45 avertismente; la H.C.L. nr. 191/2011 privind interzicerea accesului circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală – 2 avertismente; la H.C.L. nr. 132/19/2004 pentru stabilirea taxelor, autorizarea şi desfăşurarea activităţii de transport greu şi aprovizionare în municipiu – 1 avertisment. În plus, s-a dispus imobilizarea la un număr de 180 autovehicule. Poliţiştii locali în afara celor susmenţionate au desfăşurat şi următoarele activităţi: acţiuni în colaborare cu Poliţia Rutieră a Mun. Rm. Vâlcea – 28; acţiuni în colaborare cu D.A.D.P Rm. Vâlcea – 32; acţiuni în colaborare cu Corp Control Primar – 9.