Bibliotecă nouă la Pesceana


În comuna Pesceana, lângă Primărie funcţionează noua biblio­­te­că comunală, pentru care prima­rul Ion Vasile a găsit un spaţiu mai bun decât cel alocat în ultimii ani. Bibliotecar din 1991, Paul Diaconu s-a arătat mulţu­­­­mit de noul sediu şi declară: „Deţinem un număr de 7.250 volume din toate domeniile. Până săptămâna trecută am func­ţionat într-o altă sală, dar ac­tu­ala con­ducere a Primăriei ne-a pus la dis­poziţie un nou local, cu lumi­­­nă naturală, parchetat, cu mobilier. În plus, vom intra în programul «Bi­blio­net». O să ni se aducă o reţea de cal­cu­latoare, patru PC-uri, cu echipa­mentul complet”.

Cei mai fideli „clienţi” ai biblio­­tecii din Pesceana sunt elevii de la şcoala generală, pentru care este nevoie – însă – de achiziţionarea de cărţi noi. Pentru acest lucru, mai spune Paul Dia­­conu, există un fond în bugetul local.