Astăzi, la Consiliul Local, „Extraordinară” în şase puncte


După două şedinţe cu probleme, consilierii locali sunt convocaţi astăzi în şedinţă extraordinară. Pe ordinea de zi sunt următoarele puncte: raport şi proiect de hotărâre privind închirierea spaţiului cu altă destinaţie „Clădire centru energie termică PT 3 Ostroveni”; raport şi proiect de hotărâre pentru modificarea art.1, pct.6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 84/30.09.1999 privind aprobarea de concesionări şi închirieri terenuri; raport şi proiect de hotărâre privind completarea anexei 1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; raport şi proiect de hotărâre privind transmiterea unui spaţiu situat în PT 33; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unui acces carosabil din bulevardul Dem Rădulescu; raport şi proiect de hotărâre privind organizarea manifestării “Caravana lui Axinte”.