Asistenții medicali și munca lor, pas cu pas – Norme de creditare a formelor de EMC (III)


Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Vâlcea – având ca partener media ziarul Curierul de Vâlcea, și-a propus să vină, în sprijinul cadrelor de mai sus, cu o serie de informații din legile și regulamentele pe care fiecare dintre aceștia trebuie să le respecte, pentru a-și exercita corect și în folosul oamenilor profesia aleasă. Așadar, în paginile tipărite, precum si pe site-ul www.curierul.ro vor apărea informații legislative sau noutăți în domeniul în care asistenții își desfășoară activitatea.
Continuăm prezentarea informațiilor referitoare la Normele de creditare a formelor de EMC.

NORMELE DE CREDITARE A FORMELOR DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ

CAPITOLUL III
Condiţii şi reguli de creditare a formelor de EMC
ART. 12
Manifestările ştiinţifice sunt creditate cu respectarea următoarelor reguli:
1.Creditarea meselor rotunde
a) Masa rotundă reprezintă o dezbatere liberă între specialişti pe o temă dată.
b) Creditarea meselor rotunde se face de către comisiile judeţene de educaţie profesională continuă (EPC), care au obligaţia de a transmite CNEPC raportul de desfăşurare a manifestării ştiinţifice în termen de 30 zile de la data desfăşurării acesteia.
c) În cadrul mesei rotunde, grupa de participanţi poate fi formată din maximum 25 de persoane.
d) Pentru o oră de dezbatere se acordă 0,5 credite EMC.
e) Numărul maxim de ore de manifestare ştiinţifică acceptate este de 6 ore
2.Creditarea simpozioanelor
a) Simpozionul reprezintă manifestarea ştiinţifică organizată pe baza unor scurte expuneri asupra unor teme ştiinţifice şi profesionale de actualitate, susţinute de lectori de specialitate.
b) Pentru o oră de participare la simpozion se acordă 0,75 credite EMC.
c) Simpozioanele naţionale/internaţionale pot fi creditate cu 1 credit EMC/oră.
d) Autorii lucrărilor ştiinţifice prezentate în cadrul simpozioanelor vor primi creditele acordate manifestării * 1,5 credite.
e) Coautorul (maximum 2 coautori/lucrare) va primi creditele acordate manifestării * 1,25 credite.
f) În cadrul unui simpozion, se poate credita o singură dată calitatea de autor şi o singură dată calitatea de coautor, indiferent de numărul de lucrări ştiinţifice prezentate.
3.Creditarea conferinţelor
a) Conferinţa reprezintă un eveniment ştiinţific organizat pe baza unei teme din domeniul profesional, cu scopul de a prezenta şi promova cele mai noi informaţii, cunoştinţe şi bune practici din domeniu.
b) Pentru o oră de participare la conferinţă se acordă 0,75 credite EMC.
c) Conferinţele naţionale/internaţionale pot fi creditate cu 1 credit EMC/oră.
d) Autorii lucrărilor ştiinţifice prezentate la conferinţă vor primi creditele acordate manifestării * 1,5 credite.
e) Coautorul (maximum 2 coautori/lucrare) va primi creditele acordate manifestării * 1,25 credite.
f) În cadrul unei conferinţe se poate credita o singură dată calitatea de autor şi o singură dată calitatea de coautor, indiferent de numărul de lucrări ştiinţifice prezentate.
4.Creditarea congreselor
a) Congresul reprezintă reuniunea naţională sau internaţională în care lectorii dezbat probleme majore de ordin ştiinţific.
b) Pentru o oră de participare la congres se acordă 1 credit EMC.
c) Autorii lucrărilor ştiinţifice prezentate la congres vor primi creditele acordate manifestării * 1,5 credite.
d) Coautorul (maximum 2 coautori/lucrare) va primi creditele acordate manifestării * 1,25 credite.
e) În cadrul unui congres se poate credita o singură dată calitatea de autor şi o singură dată calitatea de coautor, indiferent de numărul de lucrări ştiinţifice prezentate.
ART. 13
Activitatea de publicare de materiale ştiinţifice medicale se va audita cu respectarea următoarelor reguli:
1.Un articol ştiinţific cu temă relevantă pentru profesia de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical se creditează o singură dată, indiferent în câte publicaţii apare.
2.Publicarea de rezumate ale unor comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice nu se creditează suplimentar faţă de lucrarea comunicată în cadrul manifestării respective.
3.Pentru calitatea de autor de articole cu teme relevante, publicate în revistele de specialitate ale OAMGMAMR şi articole publicate pe site-urile filialelor OAMGMAMR se acordă 15 credite EMC/articol.
4.Pentru calitatea de autor de articole ştiinţifice cu teme de specialitate publicate în reviste de specialitate din ţară sau din străinătate, cotate/indexate, se acordă 20 de credite EMC.
5.Pentru calitatea de autor de capitole în cărţi de specialitate se acordă 30 de credite EMC.
6.Pentru calitatea de autor/coordonator de carte se acordă 60 de credite EMC.
7.Pentru calitatea de autor de traduceri de carte medicală se acordă 30 de credite EMC.
8.Coautorii primesc jumătate din numărul de credite acordate autorilor.
9.Pentru calitatea de redactor-şef de revistă medicală se acordă 30 de credite EMC/an.
ART. 14
Publicaţiile ştiinţifice se vor credita cu respectarea următoarelor reguli:
1.Se pot credita publicaţiile înregistrate cu International Standard Serial Number (ISSN) sau International Standard Book Number (ISBN) care demonstrează o periodiocitate a editării de cel puţin 4 numere/an şi care au obligatoriu un conţinut ştiinţific relevant pentru profesiile de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical.
2.Publicaţiile ştiinţifice pentru care se solicită creditarea, conform anexei nr. 3, trebuie să asigure în structura lor articole originale, editoriale sau recenzii, prezentări de cazuri, traduceri, articole generale privind politica sanitară şi să permită publicarea de materiale ştiinţifice/articole de interes de către asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali.
3.Consiliul editorial sau colectivul redacţional trebuie să includă profesionişti din domeniul medical.
4.Publicaţiile care îndeplinesc toate condiţiile de creditare vor fi înscrise în Nomenclatorul publicaţiilor creditate de OAMGMAMR, care va fi publicat pe site-ul oficial al OAMGMAMR.
5.Publicaţiile care vor fi creditate se stabilesc de către Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă a OAMGMAMR.
6.Numărul de credite pentru abonamente la publicaţiile medicale se stabileşte astfel:
a) „ARS MEDICA”, revista naţională de specialitate a OAMGMAMR, este creditată cu 10 credite EMC/abonament anual;
b) revistele ştiinţifice editate de filialele OAMGMAMR sunt creditate cu 5 credite/abonament anual;
c) revistele ştiinţifice editate de filialele OAMGMAMR, care conţin şi teste pentru evaluarea cunoştinţelor, sunt creditate cu 7 credite/abonament anual;
d) alte reviste naţionale/internaţionale de specialitate şi/sau alte publicaţii se creditează cu 5 credite EMC.
7.Numărul maxim de credite acumulate din abonamentele la publicaţii ce poate fi luat în considerare la calculul numărului total de credite anual este de 10 credite EMC.
8.Numărul de credite se acordă doar pentru abonamentele aferente întregului an calendaristic.