Arhiepiscopia organizează pelerinaj la Sfântul Nectarie și la moaștele Sfântului Visarion


Pelerinajul la Sfântul Nectarie și la moaștele Sfântului Visarion aduse de la Mănăstirea Dousikou – Grecia la Mănăstirea Pantocrator – Drăgăneşti Vlaşca, din Episcopia Alexandriei şi Teleormanului are loc în ziua de 13 mai 2016 și cuprinde: Catedrala Patriarhală din București, cu hramul Sfinții Împărați Cons­tantin și Elena, situată pe Dealul Patri­arhiei, ctitorită de voievodul Cons­tantin Șerban și soția acestuia Bă­lașa, între anii 1654-1658; Mă­năs­­tirea Antim – ctitoria Sfântului Ie­rarh Antim Ivireanul, ridicată în pe­rioada anilor 1713 – 1715 pe locul unei vechi biserici de lemn cu hra­mul Sfântul Nicolae. Mănăstirea Antim este și reședința  episcopilor vicari patriarhali; Catedrala Sfântul Spiri­don Nou – este socotită cea mai mare biserică ortodoxă exis­tentă în prezent în București. Se află pe vechea arteră Podul Șerban Voda, la mică distanță de Piața Unirii; Mă­năstirea Radu Vodă – este așezată pe colina din apropierea Pieței Unirii de astăzi. Aici se gă­sesc moaștele Sf. Nectarie, iar din anul 2014 și un fragment din Sfin­tele moaște ale Sf. Efrem cel Nou; Mănăstirea Panto­crator – Drăgă­neşti Vlaşca este construită la 60 de km. de București, pe șoseaua ce merge spre Ale­xan­dria, pe locul fostului spital al co­mu­nei Drăgă­nești Vlașca, începând cu anul 2012; Biserica Drăgănescu – cu hra­mul Sfântului Nicolae, este în­veș­­mântată în tempera de Părintele Arsenie Boca, care între anii 1967-1982, timp de  un deceniu și jumă­tate a pictat această biserică în care n-a avut voie să slujească. Grup minim 40 persoane. Preț: 85 lei.