Aparatură, mobilier și… o altă infrastructură pentru Spitalul Județean


• cu 17 milioane de euro, unitatea medicală va fi reabilitată complet • aparatură medicală, mobilier nou, toalete în saloane, clădire reabilitată

O șansă pentru Spitalul Jude­țean de Urgență Vâlcea: proiectul im­plementat prin Programul Ope­ra­țional Regional 2007 – 2013 ar scoa­te din vadul în care se afundă unitatea medicală, dotând-o cu toa­te cele necesare și modernizând infrastructura. Mai precis, contrac­tul semnat la finele săptămânii trecute pre­vede ample lucrări de conso­li­dare a clădirii. Precizăm faptul că Spi­talul Județean de Urgență nu a beneficiat de adevă­rate investiții pe parte de aparatură și infrastructură încă din 1974 când a fost dat în fo­lo­sință. Va fi schim­bat mobilierul unității, se va aduce aparatură nouă și performantă, fiecare salon va fi prevăzut cu toaletă, iar spațiile vor fi regândite. În opinia președintelui Consiliului Județean  Vâlcea, Ion Cîlea, pentru a nu se trece la reducerea numă­rului de paturi, este luată în calcul mansardarea a noi saloane. Săptă­mâ­na aceasta vor fi lansate licita­țiile, iar imediat după aflarea firmei câștigătoare se va trece la lucrările propriu-zise. Termenul de realizare a tuturor obiectivelor propuse este un an de zile. Valoarea proiectului se ridică la 17 milioane de euro. În prezent, în Spitalul Județean de Urgență lucrează 1500 de persoa­ne, iar capacitatea este de 588 de paturi.