Anunț privind lansarea sesiunii de proiecte aferent măsurii 19.2 – 5/6A „Stimularea dezvoltării spiritului antreprenorial și al unor activități economice complementare agriculturii, în spațiul GAL” (versiune simplificată)