ANUNT FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma ALMO SRL


Societatea ALMO SRL, cu sediul în VÂLCEA, localitatea Râmnicu Vâlcea, str. Str. STIRBEI VODA, nr. 25, telefon 0743117100, înregistrată sub nr. J38/698/1991 la oficiul Registrului Comerțului, CUI/CIF 146881, anunță finalizarea implementării proiectului „Măsura 2”, proiect nr. M2-11064 din 05-08-2021, număr RUE 11064, înscris în cadrul Măsurii „Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr. 130/2020.
Implementarea proiectului s-a derulat începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE, respectiv 05.08.2021 pana la data de 31.01.2021.
Obiectivul proiectului este reprezentat de sprijinirea ALMO SRL.
Rezultate finale în urma implementării proiectului:

  • menținerea activității pentru o perioadă de minim 6 luni
  • menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoare totală a proiectului: 700.552,17 Lei, din care:
Valoare grant: 609.175,80  Lei
Valoare cofinanțare: 91.376,37 Lei
Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020.
Date de contact beneficiar:
Denumire firmă: ALMO SRL
Adresă sediu social: România, județul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Știrbei Vodă, nr.25.
Telefon: 0743117100,  E-mail: alexandra.cofetariazavoi@gmail.com

S.C. ALMO S.R.L.