Anul acesta, ANAF DERULEAZĂ PROIECTE PILOT în vederea stimulării conformării voluntare


Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că va intensifica, în anul 2022, activitățile de îndrumare și asistență în domeniul fiscal, manifestându-și astfel rolul activ pentru sprijinirea contribuabililor în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale ce le revin.
În acest sens, Agenția Națională de Administrare Fiscală derulează trei Proiecte pilot privind stimularea conformării voluntare, dedicat persoanelor fizice, care se vor concentra pe educarea și informarea contribuabililor despre obligațiile fiscale. Obiectivele acestora sunt creșterea gradului de informare și stimularea conformării fiscale voluntare a contribuabililor persoane fizice, pentru următoarele categorii de contribuabili:
• cadre didactice și alte persoane ce pot obține venituri din meditații;
• persoane care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor;
• persoane fizice care realizează venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare și întreținere corporală.
Proiectul „Venituri realizate de contribuabili – persoane fizice din meditații, activități educaționale și alte forme de învățământ” urmărește identificarea unor instrumente de lucru în zona conformării voluntare în cazul cadrelor didactice și a altor persoane care prestează servicii de meditații, care să aducă eficiență și rezultate satisfăcătoare, în vederea replicării pe o scară mai largă, pe un termen mediu și lung. Într-o primă etapă proiectul se desfășoară în județele Cluj și Sibiu.
Proiectul „Venituri realizate de contribuabili – persoane fizice din cedarea folosinței bunurilor” este un proiect pilot desfășurat la nivelul județelor Brașov și Constanța. Proiectul își propune să prevină și să reducă fenomenul de sub-declarare, de nedeclarare a veniturilor din chirii/cedarea folosinței bunurilor și de neînregistrare în scop fiscal. Identificarea contribuabililor care nu se conformează obligațiilor fiscale presupune o abordare axată pe colectarea și publicarea de informații, în care predomină îmbunătățirea schimbului de informații atât cu alte instituții publice, cât și cu organisme din sectorul privat.
Proiectul „Venituri realizate de contribuabili – persoane fizice din prestarea unor activități de înfrumusețare/ întreținere corporală” se va desfășura la nivelul municipiului București (Sectoarele 1 și 3) și al județului Ilfov. Proiectul își propune să crească gradul de informare a contribuabililor care realizează sau care intenționează în viitor să realizeze venituri din activități de înfrumusețare și întreținere corporală. O informare activă va conduce la creșterea nivelului de conștientizare a obligațiilor fiscale ce derivă din obținerea unor astfel de venituri și va reduce riscul neconformării în cazul unor controale sau inspecții fiscale.

Mesajul ANAF

„În perioada imediat următoare ANAF va transmite informări către categoriile de persoane anterior menționate pentru a le fi aduse la cunoștință, în mod corespunzător, obligațiile declarative și de plată. Reamintim că acțiunile de control ale inspectorilor ANAF se bazează pe analize de risc riguros elaborate de direcțiile de specialitate. Pentru a beneficia de asistență în domeniul fiscal și pentru a-și îndeplini obligațiile fiscale corect și la timp, contribuabilii pot contacta Call-Center-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la nr. 031.403.91.60. Pentru a solicita informații personalizate privind situația fiscală, contribuabilii pot utiliza serviciul Spațiul Privat Virtual”, se arată într-un comunicat transmis de ANAF.
• Material realizat cu sprijinul Serviciului Comunicare, Relații Publice și Mass-Media al ANAF