Amendamente la proiectul legii bugetului pe anul 2012


Ion-Calea3Pe parcursul acestui an, atât Consiliul Judeţean, cât şi autorităţile administraţiei publice locale s-au confruntat cu mari greutăţi în asigurarea surselor complementare de constituire a bugetelor proprii. Din cauza recesiunii, mulţi agenţi economici şi-au restrâns ori şi-au închis activitatea, fapt care a determinat reducerea drastică a nivelului impozitelor locale. În aceste condiţii, a crescut şi numărul persoanelor rămase fără loc de muncă şi, pe cale de consecinţă, s-au diminuat şi veniturile salariale din care urma să se plătească obligaţiile fiscale.

Reducerea surselor de finanţare a bugetelor locale aprobate prin Legea nr.286/2010 privind bugetul de stat pe acest an a avut efecte dintre cele mai dureroase asupra funcţionării administraţiilor locale. Acestea n-au mai avut cum să acopere cheltuielile de personal, să achite restanţele către furnizorii de bunuri şi servicii, să acorde drepturile cuvenite însoţitorilor persoanelor cu handicap, ca să nu mai vorbim de asigurarea surselor de finanţare pentru dezvoltarea comunităţilor locale şi a contribuţiilor proprii la cofinanţarea proiectelor depuse pe structura Programelor de accesare a fondurilor europene nerambursabile.

La nivelul direcţiilor Consiliului Judeţean am analizat fiecare stare de lucruri în parte şi am convertit concluziile în propuneri menite să îmbunătăţească prevederile proiectului bugetului de stat pe anul viitor.

Printre altele, insistăm ca viitoarea lege să prevadă distinct şi clar sumele ce vor fi repartizate către bugetele locale care să acopere în totalitate cheltuielile de personal, bunuri şi servicii, rambursări de credite, subvenţii etc. Propunem, de asemenea, ca în Legea bugetului pe anul 2012 să se prevadă un procent distinct din sumele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale la dispoziţia consiliilor judeţene care să le permită repartizarea de fonduri pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale.

Nu în ultimul rând, vom insista pentru eliminarea art. 33, alin.3, litera „f” din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale. Articolul incriminat prevede diminuarea bugetelor locale în aceeaşi proporţie cu gradul de necolectare a sumelor prevăzute pentru chirii, redevenţe etc. în anul financiar anterior. Această propunere o justificăm cu situaţiile obiective pe care le-am întâmpinat în acest an, ele datorându-se mai ales conjuncturii economice provocată de criză care, cu siguranţă, se va manifesta în aceeaşi măsură şi pe parcursul anului viitor.

Toate amendamentele noastre vor fi puse la dispoziţia senatorilor şi deputaţilor de Vâlcea cu speranţa că le vor susţine atunci când proiectul Legii bugetului pe 2012 va fi supus spre dezbatere şi aprobare în Parlament.

dr. ing. Ion CÎLEA,

preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea