Ajutaţi sistemul medical!


Am primit la redacţie, de la un cititor al ziarului nostru, următoarea scrisoare:

Stimată redacţie,

Mă numesc Mihai Badea şi sunt un pacient al secţiei Neurologie din Spitalul Judeţean de Urgenţe Vâlcea, având ca medic specialist neurolog pe doamna doctor Letiţia Badea.

De fiecare dată, când a fost cazul, am beneficiat de consultaţiile şi recomandările doamnei doctor, trecând şi prin testele necesare în diferite locuri din spital (ex: EEG, oftalmologie etc.).

Am constatat că persoanele implicate în actul medical depun multă muncă şi abilitate în slujba noastră, a pacienţilor, care depindem de dânsele.

Evoluţia pozitivă a actului medical în ultima perioadă de timp este certificată de aprecierile celor ce primesc asistenţă în mod direct sau indirect!

În ansamblu, însă, mai sunt multe obstacole şi piedici de natură economico-administrativă care întârzie atingerea obiectivelor cu bună intenţie de pe plan profesional:

– Dependenţa de sursele de finanţare a instituţiei medicale, obiectivă în principiu, face ca o bună parte din personalul ce-şi desfăşoară activitatea, să nu poată fi retribuit la nivelul minim normal.

– Achiziţionarea de bunuri, reprezintă o zonă de discuţie continuă, multe din tehnologiile moderne necesitând şi eforturi financiare mari.

– Amenajarea spaţiilor existe şi înfiinţarea altora noi, implică, de asemenea, eforturi în bani şi timp.

Servind ca reper însăşi calitatea vieţii oferită în disputele electorale, standardul actului medical poate fi îngrijit şi îmbunătăţit de toţi cei care au puterea de decizie în a asigura finanţarea şi buna administrare a instituţiei spitaliceşti!

Mai devreme sau mai târziu, oricare dintre noi suntem incluşi în circuitul medical şi avem nevoie de condiţii optime în a fi trataţi!

Putem solicita continuu şi direct finanţarea actului medical, cu toate anexele lui, de către cei împuterniciţi să o facă, întrucât rezultatele lui pot fi urmărite în orice moment, în cel mai obiectiv mod cu putinţă!

Mulţumesc anticipat celor ce pot îmbunătăţi bugetele acordate pentru sănătate şi îi invit la cât mai dese analize, alături de personalul adecvat, obiectivul central fiind sănătatea noastră, a tuturor!

Mihai Badea

sat Fedeleşoiu

comuna Dăeşti

judeţul Vâlcea