Activitate intensă la Apavil Centru Vest


APAVIL SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat, în perioada 22 – 28 iunie 2019, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă, au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25 din: străzile Palangine și Mărăști din orașul Băile Govora; comuna Cernișoara – sat Groși; comuna Tomșani – sat Bogdănești; comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus, str. Băile Sărate și Principală; comuna Șirineasa – satul Loturi. De asemenea, s-a intervenit pe rețeaua de apă branșament PEHD D90 în comuna Tomșani, sat Bogdănești, PEHD D-32 în Horezu, strada Tudor Vladimirescu, conducte stradale PEHD Dn 50mm din comuna Ionești – sat Marcea și str. Dragoș Vrânceanu – oraș Băbeni; conducte PEHD Dn 63 din comuna Frâncești – satul Moșteni, comuna Păușești-Otăsău – satul Șerbănești; conducte din PEHD D110 în Horezu, strada General Magheru, comuna Tomșani – sat Tomșani, strada Principală și comuna Mihăești – Govora Sat, str. Eroilor; conducta din OL89 în Horezu, sat Romanii de Sus; conducta PEHD D180 transport, în Horezu, sat Romanii de Jos-punct Buza; conducta PEHD D90, la branșament, în comuna Tomșani, sat Bogdănești; conducta stradală PEHD 140 mm de pe str. Romani – Băbeni și conducta stradală OL 159mm de pe str. Unirii – Băbeni:
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la stare inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au efectuat operații de extindere rețea apă potabilă PEHD Dn 110 în Govora sat, comuna Mihăești, operații care au presupus săpătură cu buldozerul și manuală, montare conductă PEHD Dn 110, montare fir, transport și umplutură cu nisip și pământ, suduri conductă;
• au fost repuse în funcțiune stațiile de repompare apă potabilă și menajeră de pe raza comunei Pietrari, oprite în urma întreruperilor furnizării energiei electrice programate, la consumatorii casnici și agenții economici;
• au fost igienizate incinta stației de epurare Bunești și incinta puțurilor de captare apă potabilă, W1 și W2 din comuna Bunești;
• a fost spălată rețeaua de apă potabilă între stația de repompare apă Bunești, pe strada Principală, până la satul Răpănești, operație efectuată până la limpezirea totală a apei din rețea și branșamente, prin hidrant Dn 80;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești – Otăsău, Pietrari și Frâncești;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat alimentarea cu apă a rezervorului din satul Ciorăști, comuna Șirineasa;
• s-a intervenit în satul Șirineasa, zona „Stadion” pentru desfundarea rețelei de canalizare PVC Dn 250mm;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
• Biroul de Presă al Apavil SA