8.000 de șomeri în tot județul


La sfârşitul lunii martie, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 4,80%, mai mică cu 0,04 puncte procentuale față de luna anterioară. Au fost înregistrați aproximativ 8.000 de șomeri. Din totalul acestora, un număr de 3.749 erau femei. La sfârșitul lunii martie, din totalul şomerilor înregistraţi, 2.868 persoane au fost indemnizate şi 5.081 neindemnizate.
Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, aproximativ 3.000 de șomeri provin din mediul urban, iar restul din mediul rural. Referitor la structura şomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 2.391 persoane. În funcţie de nivelul de instruire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel: ponderea cea mai mare în numărul total de şomeri înregistraţi o au persoanele fără studii,   persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (61,5%); persoanele cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 33,8% din totalul şomerilor înregistraţi; persoanele cu nivel de instruire universitar reprezintă 4,7% din numărul total de şomeri înregistraţi. Mai trebuie spus că, luna trecută, s-au încadrat 454 persoane (177 femei) din rândul șomerilor înregistrați. Datele ne-au fost furnizate de către Marius Năfliu, director AJOFM Vâlcea.