658 de pașapoarte au fost livrate titularilor


Luna trecută, la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Vâlcea au fost primite 414 cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice și 250 de cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare. Au fost personalizate 349 de paşapoarte simple electronice și 249 de paşapoarte simple temporare, iar 411 paşapoarte simple electronice și 247 de paşapoarte simple temporare au fost livrate titularilor. Dintre cererile privind eliberarea paşapoartelor, 39 au fost depuse ca urmare a pierderii, furtului şi distrugerii paşapoartelor, 241 ca urmare a expirării sau anulării celor anterioare, iar 384 pentru eliberarea primului pașaport. Au fost înaintate șapte adrese privind aprobarea statutului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea și au fost primite 22 de cereri pentru eliberarea de adeverinţe privind exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate. Totodată, s-au instituit măsuri preventive ale controlului judiciar pentru șase cetățeni, s-au primit patru dispoziții de urmărire generală și 27 de dispoziții de revocare a urmăririi generale. Au fost instituite măsuri de suspendare a dreptului la libera circulație în strainătate pentru 15 cetățeni și au fost primite adrese privind arestarea în străinătate a 14 cetățeni români cu domiciliul pe raza judeţului Vâlcea. În toată această perioadă, au fost sancţionate contravenţional 16 persoane privind regimul paşapoartelor.