541 de pașapoarte au fost livrate titularilor


Pe toată luna decembrie 2014, la Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Vâlcea au fost primite 364 de cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice și 232 de cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare. Au fost personalizate 231 de paşapoarte simple elec­tronice și 232 de paşapoarte simple temporare, iar 280 de paşa­poarte simple electronice și 234 de paşapoarte simple temporare au fost livrate titularilor. Dintre cererile privind eliberarea paşapoartelor, 20 au fost depuse ca urmare a pierderii, furtului şi distrugerii paşapoartelor, 240 ca urmare a expirării sau anulării celor ante­rioare, iar 336 pentru eliberarea pri­mului pașaport. A fost primită o cerere privind restabilirea domi­ciliului în România, au fost îna­intate 11 adrese privind aprobarea statutului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate către Di­rec­ţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea și au fost primite 15 cereri pentru eliberarea de adeverinţe privind exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate. Totodată, s-au primit două ordine de interzicere a părăsirii țării, patru dispoziții de urmărire generală și 26 de dispoziții de revocare a urmăririi generale. Au fost instituite măsuri de suspendare a dreptului la libera circulație în străinătate pentru șase cetățeni și au fost primite adrese privind arestarea în străinătate a 21 de cetățeni români cu domiciliul pe raza judeţului Vâlcea. În toată această perioadă, au fost sanc­ţionate contravenţional nouă per­soane privind regimul paşapoar­telor.