5.000 de șomeri, în evidențele AJOFM Vâlcea


O analiză a Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Vâlcea atestă că, în luna septembrie, rata șomajului în județ era de 3,11%, fiind luați în evidențe 5.061 de șomeri, din care aproximativ 2.500 erau femei. Din totalul celor puțin peste 5.000 de șomeri, 1.621 primeau indemnizație de șomaj, iar restul erau șomeri neindemnizați. În plus, 3.189 de șomeri proveneau din mediul rural și 1.872 din mediul urban.
Pe grupe de vârstă, situația se prezintă astfel: șomeri sub 25 de ani – 1.148, între 25-29 de ani – 263, între 30-39 ani – 802 persoane, între 40-49 ani – 1.335, între 50-55 ani – 826 și peste 55 de ani – 687. Șomerii cu studii gimnaziale/fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vâlcea (59%), urmați de cei cu studii liceale/postliceale (35%), iar 6% au absolvit studii superioare.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.019 persoane foarte greu ocupabile, 3.048 greu ocupabile, 440 mediu ocupabile, iar 554 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Vâlcea.
Datele prezentate ne-au fost furnizate de către Ion Marius Năfliu, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea.