Zi importantă pentru reorganizarea combinatului


PAG_4• acţionarii Oltchim vor trebui să discute în AGEA de azi propunerea PCC SE de elaborare de către statul român a unui plan de reorganizare a societăţii, după ce acţionarul ce deţine 32,34% din capitalul social al Oltchim a cerut completarea ordinii de zi cu acest punct, arată un raport transmis BVB

În baza acestui document, planul de reorganizare ar trebui să prevadă şi reduceri adecvate şi necesare de creanţe, rezultate în urma negocierilor Statului Român cu creditorii, astfel încât Planul de reorganizare să fie implementat cu succes: „ De asemenea, PCC a mai dispus introducerea pe ordinea de zi şi prezentarea de către admi­nis­tratorul Oltchim a unei situaţii deta­liate privind pierderile apărute la socie­tate după deschiderea proce­durii insolvenţei împotriva societăţii. Astfel, în această situaţie, adminis­tratorul va trebui să menţioneze cuantumul total al pierderilor acu­mulate în timpul perioadei respec­tive, va trebui să clasifice respec­tivele cauze ce au condus la această acumulare şi instalaţiile ce cauzează pierderi şi în mod specific pierderile determinate de fiecare instalaţie. Administratorul va trebui să prezinte şi o strategie în scopul reducerii acestor pierderi. Mai mult, pe ordinea de zi se va discuta şi prezentarea de către administrator a unui document referitor la insta­laţiile deja funcţionale ale societăţii, care să evidenţieze stadiul permi­selor, autorizaţiilor, licenţelor şi oricăror alte documente necesare pentru funcţionarea instalaţiilor socie­tăţii, precum şi pentru partici­parea Oltchim pe piaţa internaţio­nală şi, totodată, să evidenţieze stadiul îndeplinirii obligaţiilor ce incumbă Oltchim, rezultând din respectivele documente. Acţionarii vor trebui să discute, de asemenea, şi prezentarea de către adminis­trator a unei situaţii care să eviden­ţieze stadiul privind repornirea secţiilor de OXO alcooli şi DOF ale companiei, document care va trebui să menţioneze sursele şi condiţiile de finanţare pentru această acţiune, prezentarea stadiului tehnic capi­talul de lucru, data estimată de repornire şi estimarea impactului repornirii fiecăreia dintre secţii” scrie Bursa.ro.