23 octombrie 2014, la Pitești a avut loc conferința de lansare a proiectului: ”Managementul sitului Natura 2000: Platforma Cotmeana”


2000Asociația Română pentru Cultură, Educație și Sport (ARCES) a lansat în data de 23.10.2014, în cadrul unei conferințe organizată la Hotelul Ramada, în Pitești, județul Argeș proiectul „Managementul sitului Natura 2000: Platforma Cotmeana”, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Sectorial MEDIU.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea semnificativă a stării de conservare favorabilă a Sitului Natura 2000: ROSCI0354 Platforma Cotmeana – vizând elaborarea planului de management și informarea/conştientizarea grupului ţintă cu privire la beneficiile conservării Siturilor Natura 2000.
Prezidiul conferinței a fost format din d-na conf. univ. dr. Ildiko IOAN – expert ARCES, d-na prof. univ. dr. Florina BRAN – specialist în relații publice ARCES, dl. Bogdan ALIGICĂ – președinte ARCES, domnișoara Diana OPRICESCU – manager proiect, dl. Bogdan BADEA – șef serviciu OI POS MEDIU Pitești, dl. Constantin CAZACU – manager plan de management.