12 octombrie, ultimul termen de inventariere a terenurilor


terenuri-agricoleZilele trecute, la sediul Prefecturii Vâlcea, a avut loc o întâlnire a autorităților județene cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, cei ai ocoalelor silvice, Direcției Silvice Vâlcea și cei de la Cadastru privind aplicarea Legii 165/2013, referitoare la măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România. Au fost prezenți reprezentanții a 29 de localități.  De comun acord, pentru localitățile care nu au finalizat întocmirea anexelor 1-9 la H.G. 401/2013, în sensul însușirii de către toate persoanele implicate în procesul de inventariere a terenurilor agricole și forestiere, s-a stabilit pe termene concrete, însă nu mai mult de 10 zile, ca acestea să fie semnate și astfel să se finalizeze centralizarea pentru cele 29 de unități administrativ-teritoriale. În cadrul discuțiilor cu reprezentanții localităților convocate, s-a constatat că 19 au soluționat măsurile impuse, urmând ca pentru restul de 10 localități, respectiv Alunu, Copăceni, Lăcusteni, Livezi, Râmnicu Vâlcea, Runcu, Berislăvești, Tetoiu, Sinești și Zătreni să se facă întâlniri între reprezentanții Ocoalelor Silvice, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea și Comisiilor Locale de Inventariere pentru a se definitiva anexele 1-9 la H.G. 401/2013 până pe data de 12 octombrie 2014.