12.000.000 euro pentru proiecte de inovație bazată pe bio pentru bunuri și servicii sustenabile


Potrivit CCI Vâlcea, propunerile vor dezvolta sisteme sustenabile pentru produsele ecologice construite pe: sisteme existente pentru biomasă și bioenergie, inclusiv biocombustibili; activitatea Comitetului de Standardizare privind standardele pentru „produse bazate pe bio – criteriile de sustenabilitate” și „produse bazate pe bio – evaluarea ciclului de viață”; activităṭi anterioare privind metodele de evaluare a ciclului de viaṭă (LCA) pentru produsele ecologice.
Aspectele care ar putea fi luate în considerare includ: consolidarea factorilor economici și sociali; praguri pentru diferitele criterii de sustenabilitate/ indicatori; sistemele de certificare și utilizarea standardelor; evaluarea ciclului de viață al produselor ecologice; etichetarea eco; aspecte ale economiei circulare, eficiența resurselor și a principiului utilizării în cascadă, luându-se în considerare criteriile existente de sustenabilitate pentru produsele din bioenergie. Propunerile ar trebui să urmărească să dezvolte o serie tehnologii de ultimă oră în ceea ce privește măsurile forestiere începând de la răsad/replantare, până la recoltare. Activitățile ar trebui să vizeze în mod direct realizarea de planuri și acorduri sau planificări pentru produse, procese sau servicii noi, modificate sau îmbunătățite. În acest scop, ele pot include realizarea de prototipuri, testări, demonstrații, activităṭi-pilot, validarea produselor pe scară largă și replicarea pe piață. IMM-urile active în sectorul forestier sunt, în mod special, încurajate să participe în consorții.

Aplicațiile se depun până la 17 februarie

Propunerile vor crea o platformă a părților interesate constituită din organizații regionale și locale (autorități regionale/locale sau agențiile mandatate sau clustere) interesate în dezvoltarea de strategii ambițioase pentru sprijinirea produselor bio/industriilor bazate pe bio, cu scopul de a atrage noi investiții în proiecte industriale. Bazându-se pe „regiuni demonstrative model”, studiile de caz de succes trebuie să fie împărtășite și transpuse în alte regiuni europene interesate. Industriile, regiunile și investitorii trebuie să fie reuniṭi pentru a stabili un dialog eficient, astfel încât cererea și oferta să poată fi aliniate, stabilindu-se cele mai bune practici și exemple care pot fi urmate de alṭii. Data limita pentru depunerea aplicațiilor este 17 februarie.