Ziua Internațională a Dunării, marcată de ABA Olt


Marcarea Zilei Internaţionale a Dunării a început după semnarea, în 1994, a Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea de către Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR). Documentul, semnat la 29 iunie 1994, la Sofia, asigură cooperarea dintre guverne, organizaţii non-guvernamentale, instituţii de cercetare şi industrie, această dată fiind marcată la nivel internaţional la propunerea ţărilor dunărene şi sub auspiciile Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea.
În fiecare an, de Ziua Internațională a Dunării, Administrația Națională „Apele Române” acordă o atenție sporită activității de informare și conștientizare în rândul tinerei generații privind gestionarea și prevenirea poluării arealului Dunării.
Cu acest prilej, în data de 27 iunie, Administraţia Bazinală de Apă Olt și Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt au marcat evenimentul aniversar dedicat Fluviului Dunărea, la Corabia, în județul Olt. La acest eveniment au participat copii şi educatori din centrul de plasament al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Olt. Respectând promisiunea făcută la întâlnirea de anul trecut că ne vom revedea, copiii au fost foarte fericiți, participând cu entuziasm și dăruire la toate activitățile pregătite pentru Ziua Dunării.
Primul obiectiv vizitat a fost Muzeul Romanațiului din Caracal, unde copiii au putut afla mai multe detalii despre nenumăratele vestigii ale trecutului descoperite în județul Romanați, actualul județ Olt. Aceștia au fost fascinați de fiecare din cele opt săli ale muzeului cu o tematică bine definită şi bogat ilustrată cu imagini, documente, hărţi şi texte de mare valoare, obiecte din diferite materiale şi epoci, costume, uniforme şi arme, opere de artă, toate legate de istoria, viaţa social-economică şi cultura fostului judeţ Romanaţi.
Cu această ocazie, au aflat pentru prima dată de la directorul muzeului, Sabin Popovici, că domnitorul Mihai Viteazul a avut curte domnească la Caracal, unde a emis unele documente ale activităţii sale curente. Domnitorii Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu au avut domenii în jurul oraşului şi au locuit şi ei la această curte, legându-şi numele de târgul Caracalului printr-o serie de măsuri economice, social-politice şi culturale.
Activitățile au continuat cu o vizită educativă la Centrala Hidroelectrica Izbiceni-Dunăre, unde le-au fost prezentate, de către personalul specializat al Hidrocentralei, informaţii despre modul cum funcţionează amenajarea hidroenergetică şi cum se produce energia electrică, un istoric al amplasamentului, precum şi modul în care se ecologizează lacul de acumulare.
Ultimul popas a fost pe malul Dunării, unde participanții au ascultat cu mare atenție mesajul transmis de către ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș„Întotdeauna trebuie să ne cunoaștem trecutul, să respectăm ce au făcut înaintașii noștri, să apreciem, dar, de asemenea, să fim conștienți că dincolo de mândrie, avem o mare responsabilitate. Iar astăzi, de Ziua Internațională a Dunării, reamintesc că una din marile noastre responsabilități este să protejăm apa! Apa, una din resursele fundamentale ale vieții noastre, ale bunăstării noastre și ale sănătății noastre!”; mesajul Adrianei Petcu, secretar de stat pentru Ape – „Consider și sunt un susținător al faptului că informarea, educarea și cultivarea ideii că resursele de apă trebuiesc protejate, conservate și că acestea vor fi predate în cele mai bune condiții generațiilor viitoare. Acest lucru nu se poate realiza fără măsuri și mecanisme foarte bine direcționate, fără sprijin instituțional, fără importante mijloace financiare, dar, mai ales, nu se poate realiza fără ajutorul dumneavoastră. Fiecare dintre noi poate face ceva pentru protecția ecosistemului care ne susține. Industrie, ferme, autorități publice locale, oameni de toate vârstele trebuie să se unească și sa acționeze conjugat astfel încât să conservam, să protejam și să refacem, acolo unde este necesar, ecosistemul fluviului Dunărea, fluviu care ne aparține tuturor”; precum și mesajul transmis de către directorul general al Administrației Naționale „Apele Române”, Victor Sandu„Ca în fiecare an, ANAR acordă o atenţie sporită activităților care vizează conştientizarea cetăţenilor privind respectul față de apă, astfel încât să fie evitată poluarea acestei resurse vitale. Suntem responsabili, preocupați și implicați în acest proces, inclusiv prin atragerea populaţiei alături de noi, astfel încât, împreună, să cultivăm etica respectului faţă de apă, apă care susţine viaţa. Fluviul Dunărea trebuie să rămână și pentru generațiile viitoare o sursă majoră de apă. Societatea umană trebuie să utilizeze apa fluviului nu doar pentru alimentarea cu apă potabilă, ci și pentru alte domenii de activitate, cum ar fi: agricultura, piscicultura, hidroenergia, industria, navigaţia și, de ce nu, agrementul”.

Copiii au aflat cele mai importante informații despre Dunăre

Manifestările au continuat cu activități diverse: prezentarea semnificaţiei evenimentului, a funcţiilor şi valorilor Fluviului Dunărea printr-o abordare interdisciplinară, interactivă (întrebări şi răspunsuri, curiozităţi etc.). De asemenea, au fost informați cu privire la datele principale ale Dunării, de unde izvorăște, prin câte țări trece și câte capitale traversează.
Copiii au confecționat bărcuțe din hârtie, pe care au scris mesaje de atenționare asupra necesităţii protejării apelor din bazinul Dunării. Bărcuțele au fost distribuite trecătorilor, scopul fiind acela de a transmite un mesaj celor din jur pentru protejarea arealului dunărean. La sfârșitul activităților, copiii au fost răsplătiți cu plăsuțe cu dulciuri și diplome din partea Administraţiei Bazinale de Apă Olt, apă și suc din partea sponsorului oficial.

Prală: „Efectul schimbărilor climatice este deja vizibil în bazinul Dunării”

Tot în cadrul acestor activități dedicate Zilei Internaţionale a Dunării, directorul ABA Olt, Ştefan Prală, a participat joi, 20 iunie, la evenimentul derulat la Brăila alături de Ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, secretarul de stat pentru ape, Adriana Petcu și directorul general al A.N. „Apele Române”, Victor Sandu.
„Efectul schimbărilor climatice este deja vizibil în bazinul Dunării prin modificări în disponibilitatea cantitativă și calitativă a apei, ceea ce afectează direct sau indirect activitățile și funcționalitățile utilizatorilor. Pentru îmbunătăţirea calităţii apelor din bazinul Dunării, Administrația Bazinală de Apă Olt implementează măsurile și acțiunile cuprinse în cadrul Planului de management al bazinului hidrografic internațional al Fluviului Dunărea, plan aprobat prin HG nr. 80/2011 și actualizat prin HG nr. 859/2016. De asemenea, în cadrul acestor manifestări milităm pentru conservarea bogăției naturale din bazinul Dunării, care are o importanță economică și socială în beneficiul cetățenilor”, a precizat directorul instituției, ec. Ștefan Prală.
• Mihaela COCA, Compartimentul de Comunicare, Relaţii Publice, Relaţii cu Presa al ABA Olt