Zilele Liceului „Constantin Brâncoveanu” și Ziua Eroilor, sărbătorite la Horezu


În zilele de 21 și 22 mai, la Liceul „Constantin Brâncoveanu” Horezu (cea mai mare instituție de învățământ din Regiunea Sud-Vest Oltenia) au loc manifestările cultu­ral-educative și sportive „Zilele li­ceu­lui”. Manifestările cuprinse în pro­gram au fost organizate de Liceul „Constantin Brâncoveanu” Horezu, în parteneriat cu Primăria orașului, Casa de cultură, Consiliul reprezentativ al părinților și alte organizații din oraș, sub coordo­na­rea Inspectoratului Școlar Județean și Casei Corpului Didactic.
În prima zi a manifestărilor, sub denumirea de „Ziua porților des­chi­se”, a avut loc deschiderea oficială a evenimentului, prezentarea ofer­tei educaționale a liceului (vizitarea școlii), concursul județean de mate­matică „Dan Barbilian”, ediția a XV-a, concursul de pictură și expoziția de desene realizate de copii clase­lor pregătitoare, o expoziție de foto­grafii și imagini de pe Valea Loarei din Franța, crosul piticilor la care au participat elevii claselor a I-a și o expoziție de carte în limba engleză, OKIAN – Pearson Romania. Mani­fes­tările au continuat în ziua de 22 mai cu „Gala Brâncoveanu”, progra­mul cuprinzând: concursul jude­țean, „Cupa Constantin Brânco­vea­nu” la baschet – ediția a IV-a; lan­sa­rea numărului 3 al revistei „Elevii, inventica și protecția mediului”; Sim­pozionul concurs județean „Educație – Tehnologie – Progres” – ediția a V-;, prezentarea numărului 4 al revistei „Info – Tehnica”; sim­po­zionul concurs interjudețean „Brân­co­veanu – pecete pe cer” – ediția a X-a; concursul județean „Micii expe­ri­mentatori” (fizică, biologie, chimie) – ediția a X-a; simpozionul județean „Experimentul real, experi­mentul virtual” – ediția VII-a.
În ziua de 21 mai, administrația publică locală din Horezu a sărbă­torit Ziua Eroilor, marcând eveni­men­tul prin depunerea de coroane de flori la cele trei monumente închi­nate celor ce s-au jertfit pentru apă­ra­rea patriei: Monumentul Eroilor Nea­mului din centru orașului, Monu­mentul Eroilor căzuți în primul război mondial din satul Romanii de jos și Monumentul Eroilor din satul Urșani. La ceremonii au participat preoții parohi din localitate care au oficiat slujbe de pomenire, veteranii de răz­boi, Antonie Aurel de 101 ani și Dăs­călete Ștefan de 93 ani, consilieri locali, salariați din primărie și institu­țiile din oraș, elevi ai școlilor din loca­litate, precum și numeroși cetățeni. În memoria celor căzuți și dispăruți pentru apărarea neamului s-a păs­trat un moment de reculegere. Referindu-se la cele două eveni­men­te, primarul Ilie Fârtat a declarat: „Sunt pe deplin mulţumit de modul în care cadrele didactice din Liceul «Constantin Brâncoveanu» s-au implicat în acest an în organizarea unui program bine conturat şi care a cuprins o diversitate de manifestări în care au fost implicaţi foarte mulţi tineri. Multe idei au venit de la tinerii elevi, cărora ţin să le mulţumesc. Îmi propun, ca, an de an, administrația publică locală să sprijine și să se implice și financiar în premierea tinerilor elevi care se evidențiază în competițiile de cultură și sport. În ceea ce privește cinstirea memoriei eroilor noștii căzuți pe câmpurile de luptă, în fiecare an, în momente importante pentru oraș, administrația publică locală a organizat ceremo­niale menite să ne amintim cu profundă recunoștință de jertfa lor. Din păcate, numărul veteranilor de război scade an de an. La Horezu, numai doi dintre aceștia au mai putut participa la eveniment; domnul Antonie Aurel și domnul Dăscălete Ștefan. La auzul vârstei lor și a faptelor de vitejie de care au dat dovadă pe front, tinerii elevi și cei participanți la manifestările de astăzi, i-au aplaudat cu căldură, dumnealor fiind modele de viață și patriotism”.