„Vrem să eliminăm blocajele în procesul de implementare a proiectelor europene”


• declară deputatul Daniela Oteșanu
Ministerul Fondurilor Europene a lansat, zilele trecute, campania de formare pentru personalul din Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) şi Organismele Intermediare (OI), precum şi pentru beneficiarii de proiecte finanţate prin POCU 2014-2020.
„Obiectivul acestui demers este crearea premiselor pentru o abordare unitară şi eficientă în implementarea şi monitorizarea proiectelor. Astfel, vor putea fi eliminate din timp aspecte ce conduc la unele blocaje în procesul de implementare. Programul propus se va desfăşura în două etape. În prima etapă, este prevăzută formarea personalului Autorităţii de Management şi al Organismelor Intermediare, iar a doua etapă vizează formarea beneficiarilor POCU. Prima etapă se va desfăşura în perioada 20 septembrie – 9 noiembrie 2018 şi conţine şapte module de formare în managementul neregulilor, aspecte privind antifrauda şi evitarea conflictului de interese, evaluarea şi selecţia proiectelor, monitorizarea şi raportarea în implementarea proiectelor, colectarea, raportarea şi validarea indicatorilor de program, verificarea eligibilităţii cheltuielilor şi achiziţiilor publice efectuate în cadrul proiectelor, gestiunea financiar-contabilă a proiectelor şi asistenţa tehnică. În cea de-a doua etapă a programului de formare, care se va desfăşura începând cu luna noiembrie, beneficiarii de proiecte finanţate prin POCU vor putea participa la sesiuni de lucru organizate în fiecare regiune de dezvoltare. Se va pune accent, printre altele, pe aspecte privind prevenirea neregulilor, combaterea fraudei sau evitarea conflictului de interese”, dezvăluie deputatul Daniela Oteșanu.
În ceea ce priveşte componenta de instruire pentru beneficiari, iniţiativa este una fără precedent în ultimii şapte ani de implementare a Fondului Social European în România, iar rezultatele vor fi benefice, atât pentru Autoritatea de Management, cât şi pentru beneficiarii acesteia, pe care i-a încurajat să se înscrie la sesiunea dedicată lor. Programul de formare al Ministerului Fondurilor Europene a fost dezvoltat împreună cu Banca Mondială, în baza Acordului de Asistenţă Tehnică dintre cele două instituţii, având ca obiectiv sprijinul acordat în implementarea Programului Operaţional Capital Uman. Până în prezent, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, din cadrul MFE, a semnat contracte de finanţare în valoare totală de 2,1 miliarde euro.