Vineri dimineața, zi de lucru pentru aleșii județului


În ultima zi de lucru a acestei luni, legislativul Vâlcii este convocat de către președintele Constantin Rădulescu pentru ora 10.00 la ședința ordinară a lunii mai cu următoarea ordine de zi: Aprobarea procesului–verbal al ședinței ordinare a CJ Vâlcea din data de 30 aprilie 2020, Informare privind activitatea desfășurată de Președintele CJ Vâlcea de la ultima ședință ordinară și până în prezent, Informare privind eficiența activității desfășurate de lucrătorii IPJ Vâlcea, în TI 2020, Raport privind gestionarea patrimoniului Județului Valcea, pe anul 2019, Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier județean al Ceciliei Văduva precum și vacantarea locului de consilier județean, Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea CJ Vâlcea nr.6 din 31 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investitii ale CJ Vâlcea, a Bugetelor unor institutii publice finanțate partial sau integral din venituri proprii, precum și a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2020, Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a județului Vâlcea, pentru perioada 2020-2023, Proiect de hotarare privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea și a Bugetelor institutiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2020, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului reevaluarii bunurilor aparținând domeniului public și privat al Județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri imobile, situate în comuna Roești, județul Vâlcea și darea acestora în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 646 Băbeni (DN 64) – Băluțoaia – Mănăilești – Genuneni – Folești – Dumbrăvești – Foleștii de Sus – Tomșani – Costești – Mănăstirea Bistrița – Mănăstirea Arnota, județul Vâlcea”,  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico–economice, faza: „Proiect tehnic” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B)- Mrenești – Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cermegești – Pesceana – Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 – 35+020”, județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării sumei necesare pentru finanțarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B)- Mrenești – Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cermegești – Pesceana – Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 – 35+020”, aprobată prin Hotărârea CJ Vâlcea nr.47 din 30.03.2018, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.10 la Hotărârea CJ Vâlcea nr.228/23.12.2019, referitoare la taxele scolare propuse pentru anul școlar 2019-2020 la Școala Populară de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea și modificarea Anexei nr.11 la Hotărârea CJ Vâlcea nr.228/23.12.2019, care cuprinde tarifele pe tipuri de activități desfășurate de Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea, pe anul 2020, Proiect de hotarare privind aprobarea „Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finantațe din bugetul CJ Vâlcea pentru anul 2020”, Diverse.