Vineri dimineață, Consiliul Județean întinde o mână de ajutor pentru echipele de fotbal vâlcene din Liga a III-a


Legislativul județului se adună, vineri, pentru ședința ordinară a lunii septembrie pentru a dezbate următoarele puncte ale ordinii de zi: Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a CJ Vâlcea din data de 31 august 2020, informare cu privire la activitatea desfășurată de Președintele CJ Vâlcea de la ultima ședință ordinară și până în prezent,
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Vâlcea prin CJ Vâlcea cu Comuna Dăești, Județul Vâlcea, prin Consiliul Local al Comunei Dăești, în vederea susținerii sportului de performanță în cadrul competițiilor sportive, precum și aprobarea modelului cadru al contractului de asociere,
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Vâlcea prin CJ Vâlcea cu Orașul Horezu, Județul Vâlcea, prin Consiliul Local al Orașului Horezu, în vederea susținerii sportului de performanță în cadrul competițiilor sportive, precum și aprobarea modelului cadru al contractului de asociere,
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Vâlcea prin CJ Vâlcea cu Comuna Costești, Județul Vâlcea, prin Consiliul Local al Comunei Costești, în vederea susținerii sportului de performanță în cadrul competițiilor sportive, precum și aprobarea modelului cadru al contractului de asociere, Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea CJ Vâlcea nr.6 din 31 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare,
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale CJ Vâlcea, a Bugetului SJU Vâlcea, precum și a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2020,
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a CJ Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a Serviciului Public de Turism, Agrement și Servicii – pentru operarea obiectivului de investiții ,,Mirajul – Oltului extinderea infrastructurii turis tice de agrement a stațiunii Călimănești – Căciulata’’, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului de Asistență Medico – Socială Lădești, Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri și concesionarea acestora Societății APAVIL S.A. Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Nr. 3 Băbeni (CAbR nr. 3 Băbeni) prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Băbeni, fără personalitate juridică, în structura DGASPC Vâlcea, cu capacitate de 50 locuri, situat în orașul Băbeni, județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Govora (CIA Govora) prin reorga nizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Govora, fără personalitate juridică, în structura DGASPC Vâlcea, cu capacitate de 23 locuri, situat în orașul Băile Govora, județul Vâlcea,
Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Milcoiu (CIA Milcoiu) prin reorga nizarea Centrului de Îngrijire și Asistență Milcoiu, fără personalitate juridică, în structura DGASPC Vâlcea, cu capacitate de 47 locuri, situat în comuna Milcoiu, județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea justificării impactului asupra dezvoltării economice la nivel județean/ regional a proiectului „Modernizare DJ 676 Cerna (DJ 665) – Rugetu – Slătioara – Mogești – Gorunești – Stroești – Pojogi Cerna – Copăceni – Bondoci – Broșteni – Lăpușata – Mijați – Romanești – Roșiile – Nenciulești – Țepești – Tetoiu – Gârlogani – Chirculești – Irimești (DJ643), km 0+00074+450 și DJ 676 B Glăvile (DJ 677A) – Voiculeasa – Olteanca – Chiricești – Lăpușata (DJ 676), km 14+402-17+002”, Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de numitele Serafim Elena – Adelina și Munteanu Alina – Gabriela, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în AGA la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să numească un membru în CA al societății, desemnat în urma procedurii de selecție, Diverse.