Vineri dimineață, Ce a făcut RAJDP în prima jumătate din 2018?


• drumarii lui Vălimăreanu intră sub lupa aleșilor județului
Ultima zi de lucru a lunii octombrie este marcată de ședința ordinară a Consiliului Județean. Astfel, aleșii Vâlcii au de dezbătut: Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 31 august 2018, Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 7 septembrie 2018, Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea, de la ultima ședință ordinară și până în prezent, Informare referitoare la raportul administratorilor privind activitatea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea pe semestrul I 2018, Proiect de hotărâre privind Rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, precum și suplimentarea numărului de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, pe anul 2018, Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 12.520.800 lei, din excedentul bugetului local, pe anul 2018 și rectificarea Anexei nr.1, la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.3/31.01.2018, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50,0 mii lei, Asociației Fanfara Județeană “Constantin Brâncoveanu” pentru proiectul “Promovarea moștenirii culturale locale” și a sumei de 5,0 mii lei, Asociației “Ciuleandra” pentru proiectul “Crăciun Tradițional” din fondurile aprobate în bugetul propriu al Județului Vâlcea, pe anul 2018, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene “Antim Ivireanul” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Județean pentru Protecția Plantelor Vâlcea în Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea, Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul “Mihăești-Govora Sat-Racovița (Desleeclama Solutions)”, operatorului de transport rutier S.C. Amal Tour S.R.L., Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul “Ionești-Băbeni-Racovița (Desleeclama Solutions)”, operatorului de transport rutier S.C. Amal Tour S.R.L., Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul “Bărbătești-Pietrari-Stoenești-Racovița (Desleeclama Solutions)”, operatorului de transport rutier S.C. Amal Tour S.R.L., Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul “Stoilești-Olanu-Racovița (Desleeclama Solutions)”, operatorului de transport rutier S.C. Amal Tour S.R.L., Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul “Nicolae Bălcescu-Budești-Racovița (Desleeclama Solutions)”, operatorului de transport rutier S.C. Amal Tour S.R.L., Proiect de hotărâre privind aderarea Județului Vâlcea la Asociația Regiunilor Maritime Periferice ale Europei (C.P.M.R.), Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea, în vederea prelungirii mandatelor administratorilor provizorii, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Bistrița, Diverse.

Posting....