Vin 20.534 de carduri de sănătate pentru vâlceni


Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vâlcea informează că, în această perioadă, au fost produse și se află disponibile la Compania Națională Imprimeria Națională S.A. un număr de 20.534 carduri naționale de asigurări de sănătate. În data de 2 decembrie a.c., vor avea loc procedurile specifice de predare-primire a cardurilor naționale de asigurări de sănătate, la care va participa și un reprezentant al C.A.S. Vâlcea. Noile carduri de sănătate, recent tipărite și personalizate sunt pentru asigurații cărora nu le-au fost distribuite până în prezent aceste documente, respectiv tineri care au împlinit vârsta de 18 ani, sau persoane nou intrate în sistemul public de sănătate. Distribuirea se va efectua de către factorii poștali, care au obligația să le înmâneze la domiciliul titularilor sau unei persoane desemnate, legal, să-l reprezinte pe titular, în baza actului de identitate. Aceste documente nu pot fi înmânate unei terțe persoane, factorii poștali fiind obligați să se prezinte de două ori la domiciliul destinatarilor și să lase aviz în cutia poștală, în cazul în care asigurații nu sunt găsiți la domiciliu. Acest card are o valabilitate de 7 ani, în conformitate cu modificările legislative. Cardul trebuie înmânat de către factorul poștal titularului, personal. Dacă titularul nu va fi găsit acasă, el va trebui să se prezinte la Poștă pentru a-și ridica acest document.
Asigurații pot verifica dacă au sau nu card emis, prin accesarea serviciului pus la dispoziție de CNAS, la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html. Reamintim asiguraților cărora până la această dată nu li s-a emis cardul de sănătate că pot beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestuia la furnizorul de servicii medicale. Dacă persoana este asigurată, furnizorii de servicii medicale au obligația de a lista și arhiva rezultatul interogării, nefiind necesare alte documente care să ateste calitatea de asigurat.
Asigurații care nu doresc să utilizeze cardul de sănătate din motive religioase și de conștiință au ca alternativă adeverința de înlocuire a cardului de sănătate, eliberată la cerere de către casa de asigurări de sănătate. Această adeverință are valabilitate 3 luni.