Vești sumbre pentru economia locală! 675 de firme vâlcene, datoare la stat


• lista acestora poate fi consultată pe website-ul ANAF

Prin intermediul unui comunicat de presă, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că a fost actualizată lista cu societăţile comerciale care înregistrau obligaţii restante faţă de bugetele: de stat, asigurărilor sociale de stat, fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, asigurărilor de şomaj, precum şi cuantumul acestor obligaţii restante la 31 martie 2015 şi neachitate până la data publicării, în temeiul prevederilor Titlului I – Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante din Cartea I – Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei din Legea nr. 161/2003.
Lista poate fi consultată pe website-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Servicii online, categoria Obligaţii restante către bugete, din prima pagina.

Situația detaliată

I. La Bugetul general consolidat au fost publicaţi 675 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrau la 31 martie a.c. restanţe de 15,046 mil.lei.
La Bugetul de stat au fost publicaţi 645 contribuabili mijlocii şi mici care aveau obligaţii restante de 11,64 mil. lei, care se află în una din următoarele situaţii:
– 620 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe de 8,01 mil.lei;
– 19 au în derulare înlesniri la plată a unor obligaţii restante pentru suma de 3,53 mil.lei.
– 6 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru suma de 0,10 mil.lei;
Pentru obligaţiile faţă de Bugetul asigurărilor sociale de stat au fost publicaţi 380 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrau restanţe de 2,40 mil.lei, din care:
– 355 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe de 1,90 mil.lei;
– 8 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru suma de 0,01 mil.lei;
– 17 au în derulare înlesniri la plată a unor obligaţii restante pentru suma de 0,49 mil.lei.
Obligaţiile la Bugetul Fondului asigurărilor de sănătate sunt în sumă de 0,93 mil.lei şi provin de la 369 contribuabili mijlocii şi mici, astfel:
– 348 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea unor creanţe în sumă de 0,74 mil. lei;
– 6 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru suma de 0,01 mil.lei;
– 15 au în derulare înlesniri la plată a unor obligaţii restante pentru suma de 0,18 mil.lei.
Pentru obligaţiile faţă de Bugetul asigurărilor sociale de şomaj au fost publicaţi 348 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrează obligaţii restante de 0,076 mil. lei, în structura:
– 329 se află în procedura de executare silită pentru obligaţii restante în sumă de 0,064 mil. lei.
– 4 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru suma de 0,001 mil.lei.
– 15 au în derulare înlesniri la plată a unor obligaţii restante pentru suma de 0,011 mil.lei.
II. La 31 martie a.c., marii contribuabili preluaţi în administrare de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili Bucureşti (DGAMC), conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 343/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care au fost înregistrate restanţe, au fost publicaţi de DGAMC Bucureşti.
III. Nu au fost publicaţi pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice, conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003: microîntreprinderile clasificate conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii persoane juridice pentru care a fost declanşată procedura insolvenţei, reglementată de Legea nr. 85/2014 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi contribuabilii care au contestat debitele şi au exercitat căile legale de atac.
IV. Următoarea actualizare se va face până la 31 iulie 2015, pentru debitele restante la 31 iunie a.c., conform articolului 3, punctul 13 din Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003.